Peugeot 207: Programowanie

Peugeot 207 –> Jazda –> Regulator prędkości –> Programowanie

Programowanie


Ustawić pokrętło 1 w położeniu "CRUISE" : następuje wybór trybu regulatora, chyba że jest już włączony (OFF).


Regulacja wartości programowanej poprzez przyspieszenie do żądanej prędkości, a następnie wciśnięcie przycisku 2 lub 3 (np : 110 km/h).


Można zmienić zaprogramowaną prędkość za pomocą przycisków 2 i 3 :

Wyłączyć regulator naciskając przycisk 4 : wyświetlacz potwierdza wyłączenie (OFF).


Ponowne włączenie regulatora odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku 4 .


Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Przekroczenie prędkości wymuszone lub nie powoduje miganie prędkości na wyświetlaczu.

Powrót do zaprogramowanej prędkości poprzez zwolnienie wymuszone lub nie, wartość przestaje migać.


Powrót do normalnego prowadzenia

Ustawić pokrętło 1 w położeniu "0": tryb regulatora jest wyłączony. Wyświetlacz powraca do wskazywania licznika przebiegu kilometrów.

Wyświetlacz w zestawie wskaźników

Zaprogramowane informacje pokazują się na wyświetlaczu w zestawie wskaźników.  Wskaźnik wyłączenia / włączenia r ...

Usterka działania

W przypadku usterki regulatora zapamiętana prędkość zostaje anulowana i migają kreski. Skontaktować się z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem ...

Categorie