Peugeot 207: Wyświetlacz w zestawie wskaźników

Peugeot 207 –> Jazda –> Regulator prędkości –> Wyświetlacz w zestawie wskaźników

Wyświetlacz w zestawie wskaźników


Zaprogramowane informacje pokazują się na wyświetlaczu w zestawie wskaźników.

  1.  Wskaźnik wyłączenia / włączenia regulacji
  2.  Wskaźnik wyboru trybu regulatora
  3.  Wartość zaprogramowanej prędkości

Przełączniki przy kierownicy

Przyciski tego systemu znajdują się na przełączniku A .  Pokrętło wyboru trybu regulatora  Przycisk zmniejszenia wartości ...

Programowanie

Ustawić pokrętło 1 w położeniu "CRUISE" : następuje wybór trybu regulatora, chyba że jest już włączony (OF ...

Categorie