Peugeot 207: Ogrzewanie

Peugeot 207 –> Komfort –> Ogrzewanie

Panel ze sterowaniem ręcznym

Panel ze sterowaniem ręcznym


Panel ze sterowaniem elektrycznym

Panel ze sterowaniem elektrycznym


Wentylacja

Wlot powietrza Powietrze w kabinie jest fi ltrowane, wlatuje z zewnątrz poprzez kratki znajdujące się u podstawy przedniej szyby lub z obiegu wewnętrznego ...

Klimatyzacja ręczna

Panel ze sterowaniem ręcznym Panel ze sterowaniem elektrycznym Systemy ogrzewanie/wentylacja lub klimatyzacja mogą pracować wyłącznie przy uruc ...

Categorie