Peugeot 207: Wentylacja

Peugeot 207 –> Komfort –> Wentylacja

Wentylacja


Wlot powietrza

Powietrze w kabinie jest fi ltrowane, wlatuje z zewnątrz poprzez kratki znajdujące się u podstawy przedniej szyby lub z obiegu wewnętrznego w recyrkulacji powietrza.

Uzdatnianie powietrza

Powietrze w kabinie przechodzi przez różne układy, w zależności od wyboru kierowcy:

Przełącznik temperatury umożliwia otrzymanie żądanego komfortu, mieszając powietrze przechodzące przez różne obiegi.

Przełącznik rozprowadzania powietrza umożliwia podział strumienia rozprowadzanego powietrza na poszczególne nawiewy.

Przełącznik natężenia nawiewu umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie prędkości obrotowej wentylatora nadmuchu.

Panel sterowania

Przełączniki tego systemu znajdują się na panelu A konsoli środkowej. Zależnie od modelu, przełączniki posiadają następujące funkcje:

Rozprowadzanie powietrza

 1.  Dysze odmrażania lub osuszania przedniej szyby.
 2.  Dysze odmrażania lub osuszania bocznych szyb przednich.
 3.  Nawiewy boczne, zamykane i ustawiane.
 4.  Nawiewy środkowe, zamykane i ustawiane.
 5.  Wyloty powietrza na nogi pasażerów z przodu.
 6.  Wyloty powietrza na nogi pasażerów z tyłu.

ZALECENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Aby obydwa systemy były w pełni skuteczne, należy przestrzegać następujących zasad użytkowania i obsługi:

 •  Aby uzyskać równomierne rozprowadzenie powietrza, nie należy zakrywać wlotów powietrza z zewnątrz, umieszczonych u podstawy przedniej szyby, dysz, nawiewów oraz wylotów powietrza, jak i wyciągu powietrza umieszczonego w bagażniku.
 •  Nie zakrywać czujnika nasłonecznienia, umieszczonego na desce rozdzielczej; służy on do regulacji systemu klimatyzacji automatycznej.
 •  W przypadku nieużywania klimatyzacji, należy uruchamiać system na co najmniej 5 do 10 minut, raz lub dwa razy w miesiącu, aby zachować jego sprawne działanie.
 •  Kontrolować czystość fi ltra kabiny i wymieniać okresowo wkłady fi ltra. W szczególnych warunkach wymieniać dwa razy częściej (patrz rozdział "Kontrole").

  Zalecamy stosowanie złożonego fi ltra kabiny. Dodatkowy aktywny fi ltr poprawia oczyszczanie powietrza wdychanego przez pasażerów oraz zapewnia większą czystość w kabinie (zmniejszenie objawów alergicznych, nieprzyjemnych zapachów oraz tłustego osadu).

 •  W celu zachowania sprawnej pracy systemu klimatyzacji zaleca się jego regularną kontrolę zgodnie z zaleceniami podanymi w książce serwisowej.
 •  Jeżeli brak jest chłodzenia, należy wyłączyć klimatyzację i skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

W przypadku holowania ciężkiego obiektu na stromym wzniesieniu lub w wysokiej temperaturze, wyłączenie klimatyzacji umożliwi odzyskanie mocy silnika, a w konsekwencji poprawę warunków holowania.

Jeżeli po dłuższym postoju w słońcu temperatura w kabinie pozostaje bardzo wysoka, należy przez krótką chwilę intensywnie przewietrzyć kabinę.

Ustawić sterowanie przepływem powietrza na poziomie wystarczającym do zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w kabinie.

System klimatyzacji nie zawiera chloru i nie powoduje zagrożenia dla warstwy ozonowej.

 

Kałuża pod stojącym samochodem jest zjawiskiem normalnym; jest to kondensat wodny ze skraplacza klimatyzacji.

Komfort

...

Ogrzewanie

Panel ze sterowaniem ręcznym Panel ze sterowaniem elektrycznym ...

Categorie