Peugeot 207: Klimatyzacja ręczna

Peugeot 207 –> Komfort –> Klimatyzacja ręczna

Panel ze sterowaniem ręcznym

Panel ze sterowaniem ręcznym


Panel ze sterowaniem elektrycznym

Panel ze sterowaniem elektrycznym


Systemy ogrzewanie/wentylacja lub klimatyzacja mogą pracować wyłącznie przy uruchomionym silniku.

1. Regulacja temperatury

2. Regulacja natężenia nawiewu

W przypadku ustawienia pokrętła w położeniu 0 (wyłączenie systemu) komfort termiczny przestaje być zachowywany. Pomimo tego wyczuwany jest delikatny nawiew wynikający z rzemieszczania się samochodu.

3. Regulacja rozprowadzenia powietrza

Szyba przednia i szyby
boczne.

Szyba przednia, szyby
boczne i nogi pasażerów.

Nogi pasażerów.


(nawiewy zamknięte).

Nawiewy środkowe i boczne.


Rozprowadzenie powietrza
może być ustawione w położeniu pośrednim, oznaczonym punktem "●".

4. Otwarty obieg powietrza/ Zamknięty obieg powietrza

Otwarty obieg powietrza pozwoli uniknąć zaparowania przedniej szyby i szyb bocznych.

Zamknięty obieg powietrza pozwala odizolować kabinę od zapachów i dymu z zewnątrz.

W miarę możliwości należy ustawić otwarty obieg powietrza, aby uniknąć obniżenia jakości powietrza i zaparowania szyb.

Panel ze sterowaniem ręcznym


Panel ze sterowaniem elektrycznym

Odmrażanie - Osuszanie

Aby szybko odmrozić przednią szybę i szyby boczne należy:

5. Włączenie/Wyłączenie klimatyzacji

Klimatyzacja pracuje wydajnie
o każdej porze roku przy zamkniętych szybach.

Umożliwia:

Włączenie

Klimatyzacja nie działa , jeżeli pokrętło regulacji natężenia nawiewu powietrza 2 znajduje się w położeniu "0".

Wyłączenie

Ogrzewanie

Panel ze sterowaniem ręcznym Panel ze sterowaniem elektrycznym ...

Osuszanie - odmrażanie tylnej szyby

Przycisk sterowania znajduje się na panelu systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Włączenie Osuszanie - odmrażanie tylnej szyby działa wyłącz ...

Categorie