Peugeot 207: Bezpieczniki deski rozdzielczej

Peugeot 207 –> Informacje praktyczne –> Wymiana bezpiecznika –> Bezpieczniki deski rozdzielczej

Skrzynka znajduje się w dolnej części deski rozdzielczej (po lewej stronie).

Bezpieczniki deski rozdzielczej


Dostęp do bezpieczników

Dostęp do bezpieczników


Tabele bezpieczników

Tabele bezpieczników


Tabele bezpieczników


Tabele bezpieczników


Wymiana bezpiecznika

Przed przystąpieniem do wymiany bezpiecznika konieczne jest rozpoznanie przyczyny uszkodzenia i jej usunięcie.  Uszkodzony bezpiecznik można rozpozna ...

Bezpieczniki w komorze silnika

Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika przy akumulatorze (po lewej stronie). Dostęp do bezpieczników  Odpiąć pokryw ...

Categorie