Peugeot 207: Bezpieczniki w komorze silnika

Peugeot 207 –> Informacje praktyczne –> Wymiana bezpiecznika –> Bezpieczniki w komorze silnika

Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika przy akumulatorze (po lewej stronie).

Bezpieczniki w komorze silnika


Dostęp do bezpieczników

Dostęp do bezpieczników


Tabela bezpieczników

Tabela bezpieczników


Tabela bezpieczników


Tabela bezpieczników


Tabela bezpieczników maxi

Tabela bezpieczników maxi


* Bezpieczniki maxi są dodatkowym zabezpieczeniem układów elektrycznych.

Wszystkie naprawy z nimi związane muszą być wykonywane przez ASO SIECI PEUGEOT lub przez warsztat specjalistyczny.

Bezpieczniki deski rozdzielczej

Skrzynka znajduje się w dolnej części deski rozdzielczej (po lewej stronie). Dostęp do bezpieczników  patrz rozdział "Dostę ...

Akumulator

Etapy postępowania w przypadku ładowania rozładowanego akumulatora lub w przypadku uruchamiania silnika z innego akumulatora. ...

Categorie