Peugeot 207: Wymiana bezpiecznika

Peugeot 207 –> Informacje praktyczne –> Wymiana bezpiecznika –> Wymiana bezpiecznika

Przed przystąpieniem do wymiany bezpiecznika konieczne jest rozpoznanie przyczyny uszkodzenia i jej usunięcie.

Wymiana bezpiecznika


Instalacja akcesoriów elektrycznych Obwód elektryczny Państwa pojazdu przewidziany jest do współpracy z wyposażeniem seryjnym lub opcjonalnym.

Przed zainstalowaniem innych akcesoriów elektrycznych w samochodzie należy koniecznie skontaktować się z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

 

PEUGEOT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty związane z naprawą usterek, powstałych w wyniku zainstalowania w pojeździe dodatkowego wyposażenia lub akcesoriów, zakupionych poza siecią handlową Marki i nie zalecanych przez PEUGEOT oraz instalowanych niezgodnie z zaleceniami, szczególnie jeżeli pobór prądu wszystkich podłączonych urządzeń dodatkowych przekracza 10 miliamperów.

Wymiana bezpiecznika

Instrukcja wymiany uszkodzonego bezpiecznika na nowy w celu uruchomienia niedziałającej funkcji. Dostęp do narzędzi Szczypce do wyjmowania bezpiecznika ...

Bezpieczniki deski rozdzielczej

Skrzynka znajduje się w dolnej części deski rozdzielczej (po lewej stronie). Dostęp do bezpieczników  patrz rozdział "Dostę ...

Categorie