Mazda 2: Ustawienia komunikacyjne

Wybierz ikonę na ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.

Aby zmienić ustawienie, wybierz Ustawienia .

Ustawienia komunikacyjne


*1 W zależności od urządzenia może być niezbędne uruchomienie zgody na pobieranie po stronie posiadanego urządzenia.

Otrzymywanie wiadomości i odpowiadanie na nie (opcja dostępna tylko w przypadku telefonów obsługujących funkcję E-mail/SMS)

Można pobierać, wyświetlać i odtwarzać (odczytywać za pośrednictwem systemu) wiadomości SMS (Short Message Service), oraz Emaile odebrane ...

Bluetooth Audio (Typ A/Typ B)

Wymagana specyfikacja Bluetooth (Zalecana) Wersja 2.0 Profile odpowiedzi A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) wersja 1.0/1.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Pr ...

Categorie