Mazda 2: Otrzymywanie wiadomości i odpowiadanie na nie (opcja dostępna tylko w przypadku telefonów obsługujących funkcję E-mail/SMS)

Mazda 2 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Zestaw głośnomówiący Bluetooth (Typ C/Typ D) –> Otrzymywanie wiadomości i odpowiadanie na nie (opcja dostępna tylko w przypadku telefonów obsługujących funkcję E-mail/SMS)

Można pobierać, wyświetlać i odtwarzać (odczytywać za pośrednictwem systemu) wiadomości SMS (Short Message Service), oraz Emaile odebrane na podłączone urządzenia.

Dodatkowo można również odpowiadać na połączenia i komunikaty w odebranych wiadomościach.

Pobieranie wiadomości

Można pobrać i wyświetlić maksymalnie 20 nowych wiadomości z podłączonego urządzenia.

UWAGA

W przypadku wiadomości e-mail z każdej skrzynki można pobrać 20 wiadomości.

(Automatyczne pobieranie)

Ustawienie "Automatyczne pobieranie emaili" (Email) lub "Automatyczne pobieranie SMS-ów" (SMS) musi być włączone. Wiadomość jest pobierana automatycznie, gdy system Bluetooth jest połączony z urządzeniem.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne" na stronie 5-134.

(Ręczne pobieranie)

Gdy ustawienie "Automatyczne pobieranie emaili" (Email) lub "Automatyczne pobieranie SMS-ów" (SMS) jest wyłączone, dane z telefonu można pobrać w następujący sposób.

1. Wybierz ikonę na ekranie
głównym i wyświetl ekran komunikacji.

2. Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą, wybierz Email lub SMS .

3. Wybierz Odśwież skrzynkę odbiorczą .

4. Rozpocznie się pobieranie z telefonu komórkowego.

UWAGA

Odbieranie wiadomości

(Metoda 1 )

W momencie, w którym urządzenie otrzymuje wiadomość, wyświetlane jest powiadomienie o otrzymaniu wiadomości.

Ustawienie "Powiadomienia Email" (E-mail) lub "Powiadomienia SMS" (SMS) musi być włączone.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne" na stronie 5-134.

Wybierz Przeczytaj i wyświetl daną wiadomość.

(Metoda 2 )

1. Wybierz ikonę  na
ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.

2. Wybierz Powiadomienia i wyświetl nową listę wiadomości email i SMS.

3. Wybierz wiadomość, którą chcesz wyświetlić.

W dolnej części danej wiadomości wyświetlane są następujące ikony. Ikony, jakimi można się posłużyć, różnią się w zależności od warunków użytkowania.


Ikona Funkcja
Funkcja
Wyświetla skrzynkę odbiorczą.
Odtwarza ponownie wiadomość.

W przypadku ponownego wybrania odtwarzanie jest chwilowo wstrzymywane.

Wyświetla poprzednią wiadomość
Wyświetla kolejną wiadomość
Odpowiedź przekazywana jest wyłącznie do nadawcy aktualnie wyświetlanej wiadomości.

Na ekranie z odpowiedziami wybierz jedno ze wstępnie zdefiniowanych zdań do wysłania w formie wiadomości.

Wybierz Wyślij .

(Tylko w przypadku E-maili) Odpowiada do wszystkich, również osób czytających w kopii.

Na ekranie z odpowiedziami wybierz jedno ze wstępnie zdefiniowanych zdań do wysłania w formie wiadomości.

Wybierz Wyślij .

Nawiązuje połączenie z osobą, która wysłała daną wiadomość.

W zależności od urządzenia, w przypadku wiadomości email funkcja ta może nie działać.

Usuwa daną wiadomość.

Wiadomości przechowywanych w urządzeniu nie można skasować.

UWAGA

Można wybrać maksymalnie trzy gotowe wiadomości.

Przykład obsługi (sprawdzanie nieprzeczytanych wiadomości E-mail)

1. Wybierz ikonę  na
ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.

2. Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą, wybierz Email .

Przykład obsługi (sprawdzanie nieprzeczytanych wiadomości E-mail)


3. Wyświetl nieprzeczytaną wiadomość wyszczególnioną tłustym drukiem.

4. Wyświetlana jest treść wiadomości i możliwość odpowiedzenia na nią, nawiązania połączenia z nadawcą lub odtworzenia jej.

Zmiana wyświetlanego konta (wyłącznie w przypadku wiadomości E-mail)

1. Wybierz Skrzynka odbiorcza .


2. Wybierz konto, które chcesz wyświetlić. W skrzynce odbiorczej będą wówczas wyświetlane wyłącznie wiadomości dla wybranego konta.

Edytowanie gotowych wiadomości

1. Wybierz ikonę na ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.

2. Wybierz Ustawienia .

3. Wybierz Gotowe wiadomości .

4. Wybierz gotową wiadomość, którą chcesz edytować. Wyświetlany jest wówczas ekran z klawiaturą.

5. Po wprowadzeniu treści i wybraniu
wiadomość taka jest zapisywana jako jedna z gotowych wiadomości.

UWAGA

Przerywanie połączenia

Połączenie można przerwać, aby odebrać inne połączenie przychodzące. W przypadku wybrania Wstrzymaj + Odpowiedz lub naciśnięc ...

Ustawienia komunikacyjne

Wybierz ikonę na ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji. Aby zmienić ustawienie, wybierz Ustawienia . *1 W zależności od urzą ...

Categorie