Mazda 2: Bluetooth

Mazda 2 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth

Opis zestawu głośnomówiącego Bluetooth

Po podłączeniu urządzenia (telefonu komórkowego) poprzez transmisję fal radiowych do samochodowego systemu audio, który również obsługuje technologię Bluetooth, możliwe jest wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą przycisku wybierania głosowego, przycisku odbierania rozmowy lub przycisku rozłączania rozmowy wśród przełączników systemu audio, jak również za pomocą wyświetlacza centralnego. Rozmowy mogą być na przykład wykonywane nawet wówczas, gdy urządzenie (telefon komórkowy) znajduje się w kieszeni płaszcza, bez konieczności bezpośredniego korzystania z aparatu telefonicznego.

Opis funkcji Audio Bluetooth

Po sparowaniu przenośnego urządzenia audio wyposażonego w funkcję Bluetooth z systemem audio samochodu możliwe jest słuchanie muzyki zapisanej na sparowanym przenośnym urządzeniu audio poprzez głośniki w samochodzie. Urządzenia Bluetooth nie wymagają podłączenia do zewnętrznego gniazda wejściowego w samochodzie. Po zaprogramowaniu możesz używać przycisków sterowania systemu audio do odtwarzania/ zatrzymywania nagrań.

UWAGA

PRZESTROGA

Niektóre mobilne urządzenia Bluetooth nie są kompatybilne z tym samochodem.

Skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy, z internetowym centrum obsługi lub centrum telefonicznym Mazdy, w celu uzyskania informacji dotyczących kompatybilności urządzeń Bluetooth: Telefon: (Niemcy) 0800 4263 738 (8:00􀊊18:00 CET) (Z wyjątkiem Niemiec) 00800 4263 7383 (8:00􀊊18:00 CET) (Cały świat) + 49 (0) 6838 907 287 (8:00􀊊18:00 CET) Internet: http://www.mazdahandsfree.com

Wymagana specyfikacja Bluetooth (Zalecana)

Typ A/Typ B: Wer. 2.0

Typ C/Typ D: Wer. 1.1/1.2/2.0 EDR/2.1 EDR/3.0 (zgodność)

Komponenty zestawu

Komponenty zestawu


Mikrofon (zestaw głośnomówiący)

Z mikrofonu korzysta się podczas wypowiadania poleceń głosowych lub nawiązywania połączenia przez system głośnomówiący.

Przycisk wybierania głosowego, Przycisk odbierania i Przycisk rozłączania (zestaw głośnomówiący)

Podstawowe funkcje zestawu głośnomówiącego Bluetooth, takie jak wykonywanie i odbieranie rozmów, mogą być realizowane za pomocą przycisków wybierania głosowego, odbierania rozmowy, rozłączenia rozmowy, znajdujących się na kierownicy.

Panel sterowania (Typ C/Typ D)

Panel sterowania stosowany jest do regulacji głośności i obsługi wyświetlacza. Pochyl lub obracaj pokrętłem sterującym, aby przesuwać kursor. Naciśnij pokrętło sterujące, aby wybrać ikonę.

Regulacja głośności

Pokrętło włączania/regulacji głośności systemu audio*1 lub pokrętło głośności na panelu sterowania*2 stosowane jest do regulacji głośności. Obróć pokrętło w prawo, aby zwiększyć głośność i w lewo, aby ją zmniejszyć.

Głośność można również regulować korzystając z przycisku do regulacji głośności na kierownicy.

*1 Typ A/Typ B

*2 Typ C/Typ D

UWAGA

Jeśli poziom głośności w porównaniu z innymi trybami systemu audio jest niższy, zwiększ głośność w obsługiwanym urządzeniu.

(Typ C/Typ D)

Głośność prowadzenia rozmów oraz głośność informacji głosowych i dźwięku dzwonka można uprzednio ustawić.

1. Wybierz ikonę na ekranie
głównym i wyświetl ekran komunikacji.

2. Wybierz Ustawienia .

3. Wyreguluj Głośność telefonu i VR i dzwonek za pomocą suwaka.

Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth (Typ A/Typ B)

Przygotowanie zestawu głośnomówiącego Bluetooth

Ustawianie kodu do programowania

4-cyfrowy kod do zaprogramowania posiadanego telefonu komórkowego (sparowania) można uprzednio ustawić.

UWAGA

Początkowe ustawienie to "0000".

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup" 3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player." 4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options" 5. Zapytanie: "Select one of the following: Pair, Edit, Delete, List, or Set pin Code." 6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Set pin code" 7. Zapytanie: "Your current pin code is XXXX. Do you want to change it to a different pairing pin code?" 8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" 9. Zapytanie: "Please say a 4-digit pairing code".

10. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "YYYY" 11. Zapytanie: "YYYY is this correct?"

12. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" lub "No" 13. Jeśli "Yes", przejdź do punktu 14. Jeśli "No", procedura powraca do punktu 9.

14. Zapytanie: "Your new pairing pin code is YYYY. Use this pin code when pairing devices to the Hands free system. Do you want to pair a device now?" 15. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" lub "No" 16. Jeśli "Yes", system przełącza na tryb rejestracji urządzenia. Po wypowiedzeniu "No" system przejdzie w stan czuwania.

Parowanie urządzenia

Aby móc korzystać z zestawu głośnomówiącego Bluetooth, urządzenie wyposażone w Bluetooth musi zostać sparowane z systemem z funkcją Bluetooth w niżej opisany sposób.

W pojeździe można sparować do siedmiu urządzeń bezprzewodowych z funkcją Bluetooth, łącznie z telefonami komórkowymi.

UWAGA

1. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu.

UWAGA

Obsługa urządzenia jest opisana w dołączonej do niego instrukcji obsługi.

2. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

3. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup" 4. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player." 5. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options" 6. Zapytanie: "Select one of the following: Pair, edit, delete, list, or set pin code." 7. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pair"

8. Zapytanie: "Start the pairing process on your Bluetooth device. Your pin code is 0000 (XXXX). Input this on your Bluetooth device. See device manual for instructions." 9. Za pomocą telefonu komórkowego wyszukaj urządzenie Bluetooth (urządzenie peryferyjne).

UWAGA

Obsługa urządzenia jest opisana w dołączonej do niego instrukcji obsługi.

10.Wybierz z listy urządzeń wyszukanych przez telefon komórkowy pozycję "Mazda".

11. Wprowadź w urządzeniu 4-cyfrowy kod do parowania.

12. Zapytanie: "Please say the name of the device after the beep".

13. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXX - - -" (Powiedz "device tag", dowolnie wybraną nazwę urządzenia).

Przykład: "Stan's device".

UWAGA

Nazwę parowanego urządzenia należy wypowiedzieć w ciągu 10 sekund.

Jeśli sparowane mają być dwa urządzenia, nie mogą być sparowane pod tą samą lub zbliżoną nazwą.

14. Zapytanie: "Adding XXXXXX - - - (Np. "Stan's phone") (Oznaczenie urządzenia). Is this correct?" 15. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" 16. Zapytanie: "Pairing complete"

Po zaprogramowaniu urządzenia system automatycznie je rozpozna. Po ponownym włączeniu zestawu głośnomówiącego Bluetooth lub po pierwszym aktywowaniu zestawu głośnomówiącego Bluetooth po obróceniu włącznika zapłonu z pozycji OFF do ACC , system wypowie komunikat "XXXXXX - - - (Np.

"Stan's device") (Oznaczenie urządzenia) is connected".

UWAGA

Odczyt zarejestrowanych urządzeń

Zestaw głośnomówiący Bluetooth może odczytać listę urządzeń zarejestrowanych w systemie.

UWAGA

Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup" 3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player." 4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options" 5. Zapytanie: "Select one of the following: Pair, edit, delete, list, or set pin code." 6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "List" 7. Zapytanie: "XXXXX..., XXXXX..., XXXXX... (Ex. Device A, device B, device C)" (odczyt oznaczeń urządzeń zarejestrowanych w zestawie głośnomówiącym).

W czasie odczytywania żądanej pozycji naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego i wypowiedz jedno z poniższych poleceń głosowych, aby zostało wykonane.

8. Zapytanie: "End of list, would you like to start from the beginning?" 9. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "No" 10. Zapytanie: "Returning to main menu."

Wybór urządzenia

Jeżeli zostało sparowanych kilka urządzeń, system Bluetooth podłączy to, które zostało sparowane jako ostatnie. Jeżeli chcesz domyślnie łączyć się z innym sparowanym urządzeniem, konieczne będzie dokonanie zmiany parametrów połączenia. Zmieniony porządek zaprogramowanych urządzeń zostanie zapamiętany, i nie ulegnie skasowaniu nawet po wyłączeniu zapłonu.

(Telefon komórkowy)

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup" 3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player." 4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Select phone" 5. Zapytanie: "Please say the name of the device you would like to select.

Available devices are XXXXX... (Np.

urządzenie A), XXXXX... (Np.

urządzenie B), XXXXX... (Np.

urządzenie C) Which device please?" 6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "X" (podaj numer telefonu komórkowego, który chcesz podłączyć).

7. Zapytanie: "XXXXX... (Np.

urządzenie B...) (oznaczenie zarejestrowanego urządzenia) is this correct?" 8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" 9. Zapytanie: "XXXXX... (Np.

urządzenie B...) (Oznaczenie urządzenia) selected".

(Odtwarzacz audio)

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup" 3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player."

4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Select music player" 5. Zapytanie: "Please say the name of the device you would like to select.

Available devices are XXXXX... (Np.

urządzenie A), XXXXX... (Np.

urządzenie B), XXXXX... (Np.

urządzenie C) Which device please?" 6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "X" (podaj numer odtwarzacza audio, który chcesz podłączyć).

7. Zapytanie: "XXXXX... (Np.

urządzenie B...) (oznaczenie zarejestrowanego urządzenia) is this correct?" 8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" 9. Zapytanie: "XXXXX... (Np.

urządzenie B...) (Oznaczenie urządzenia) selected".

UWAGA

Usuwanie urządzenia

Zarejestrowane urządzenia (telefony komórkowe) można usunąć pojedynczo lub zbiorowo.

UWAGA

Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup" 3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player." 4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options" 5. Zapytanie: "Select one of the following: Pair, edit, delete, list, or set pin code."

UWAGA

Zarejestrowane urządzenie (telefon komórkowy) może być usunięty za pomocą listy zarejestrowanych urządzeń.

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Delete"

7. Zapytanie: "Please say the name of the device you would like to delete.

Available devices are XXXXX... (Np.

urządzenie A), XXXXX... (Np.

urządzenie B), XXXXX... (Np.

urządzenie C), or all. Which device please?" 8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "X" (podaj numer urządzenia do usunięcia).

UWAGA

Powiedz "All", aby usunąć wszystkie urządzenia (telefony komórkowe).

9. Zapytanie: "Deleting XXXXX... (Np.

urządzenie B...) (Oznaczenie zarejestrowanego urządzenia). Is this correct?" 10. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" 11. Zapytanie: "Deleted" Edycja zarejestrowanych urządzeń 1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup" 3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player." 4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options" 5. Zapytanie: "Select one of the following: Pair, edit, delete, list, or set pin code." 6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Edit" 7. Zapytanie: "Please say the name of the device you would like to edit.

Available devices are XXXXX... (Np.

urządzenie A), XXXXX... (Np. urządzenie B), XXXXX... (Np.

urządzenie C) Which device please?" 8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "X" (podaj numer urządzenia do edycji).

9. Zapytanie: "New name please?" 10. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXXX... (Np. urządzenie C)" (podaj oznaczenie urządzenia, dowolną nazwę dla urządzenia).

11. Zapytanie: "XXXXX... (Np.

urządzenie C) (Oznaczenie urządzenia). Is this correct?" 12. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" 13. Zapytanie: "New name saved."

Przygotowanie Bluetooth Audio

Ustawianie urządzenia Bluetooth audio

Można wykonać sparowanie, wprowadzenie zmian, skasowanie oraz wyświetlenie informacji o sparowanych urządzeniach Bluetooth audio.

1. Tryb zmienia się przy każdorazowym naciśnięciu przycisku menu ( 
).

Wybierz "BT SETUP".

Typ A


Typ B


* Wskazania zmieniają się w zależności od wybranego trybu pracy systemu.

2. Obróć pokrętłem regulacji parametrów dźwięku i wybierz pożądany tryb.

Ustawianie urządzenia Bluetooth audio


Wyświetlacz Tryb pracy Funkcja
PAIR DEVICE Tryb parowania Parowanie urządzenia Bluetooth audio
LINK CHANGE Zmiana ustawień połączenia Zmiana domyślnego urządzenia Bluetooth
PAIR DELETE Usuwanie sparowanego urządzenia Usuwanie zaprogramowanego urządzenia Bluetooth
DEVICE INFO Wyświetlanie informacji o urządzeniu Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth w pojeździe

3. Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb.

Parowanie urządzenia Bluetooth audio

Każde przenośne urządzenie Bluetooth audio musi zostać sparowane z systemem Bluetooth przed rozpoczęciem odtwarzania przez głośniki w samochodzie.

W pojeździe można sparować maksymalnie siedem urządzeń bezprzewodowych z funkcją Bluetooth, łącznie z telefonami komórkowymi.

UWAGA

Informacje na temat zasad obsługi urządzenia Bluetooth audio znajdziesz w dołączonej do niego instrukcji obsługi.

Niektóre urządzenia Bluetooth audio posiadają czterocyfrowy kod PIN. Sprawdź tę informację w instrukcji obsługi urządzenia, ponieważ procedura parowania jest różna w zależności od tego, czy urządzenie posiada kod PIN, czy nie.

Parowanie urządzenia Bluetooth audio z czterocyfrowym kodem PIN.

1. Używając pokrętła regulacji parametrów dźwięku wybierz tryb parowania "PAIR DEVICE" w "BT SETUP". (Więcej szczegółów, patrz "Ustawianie urządzenia Bluetooth audio").

2. Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb.

Po wyświetleniu przez około trzy sekundy "ENTER PIN" na wyświetlaczu informacyjnym zostanie wyświetlone "PIN 0000" i kod PIN może zostać wprowadzony.

3. Wprowadź kod PIN Twojego urządzenia Bluetooth audio naciskając przyciski programowania stacji od 1 do 4 w czasie, kiedy wyświetlane jest "PIN 0000".

Naciśnij przycisk programowania stacji 1, aby wprowadzić pierwszą liczbę, 2 - drugą, 3 - trzecią 4 - czwartą. Na przykład, jeśli PIN to "4213": naciśnij przycisk programowania stacji 1 czterokrotnie (1, 2 ,3, 4), przycisk 2 dwukrotnie (1, 2), przycisk 3 raz (1) a przycisk 4 trzykrotnie (1, 2, 3). Jeśli napis "PIN 0000" zniknie zanim wprowadzisz kod, powtórz procedurę zaczynając od punktu 1.

UWAGA

Niektóre urządzenia akceptują określony kod programowania (zazwyczaj "0000" lub "1234").

Jeśli programowanie nie może być przeprowadzone, sprawdź w instrukcji obsługi przenośnego urządzenia audio i spróbuj użyć powyższych kodów, jeśli to konieczne.

4. Naciśnij pokrętło ustawień dźwięku, kiedy wprowadzony kod PIN zostanie wyświetlony.

Na wyświetlaczu będzie migać "PAIRING".

5. Uruchom tryb parowania w przenośnym urządzeniu Bluetooth audio, kiedy na wyświetlaczu miga "PAIRING".

6. Kiedy parowanie zostanie zakończone, po 10-30 sekundach wyświetli się "
" i "PAIR SUCCESS", po czym "PAIR SUCCESS" wyświetli się przez około trzy sekundy, a następnie wyświetlacz powróci do normalnego trybu pracy.

UWAGA

Parowanie urządzenia Bluetooth audio bez czterocyfrowego kodu PIN.

1. Używając pokrętła regulacji parametrów dźwięku wybierz tryb parowania "PAIR DEVICE" w "BT SETUP". (Więcej szczegółów, patrz "Ustawianie Bluetooth audio").

2. Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb. Po wyświetleniu przez około trzy sekundy "ENTER PIN" na wyświetlaczu informacyjnym zostanie wyświetlone "PIN 0000" i kod PIN może zostać wprowadzony.

3. Naciśnij pokrętło ustawień dźwięku, kiedy wyświetla się "PIN 0000". Na wyświetlaczu systemu audio będzie migać napis "PAIRING" (Parowanie).

4. Uruchom tryb parowania w przenośnym urządzeniu Bluetooth audio, kiedy na wyświetlaczu miga "PAIRING".

5. Jeśli urządzenie Bluetooth audio wymaga kodu PIN, wprowadź "0000".

6. Kiedy parowanie zostanie zakończone, po 10-30 sekundach wyświetli się " "
i "PAIR SUCCESS", po czym "PAIR SUCCESS" wyświetli się przez około trzy sekundy, a następnie wyświetlacz powróci do normalnego trybu pracy.

UWAGA

Wybór urządzenia

Jeżeli zostało sparowanych kilka urządzeń, system Bluetooth podłączy to, które zostało sparowane jako ostatnie. Jeżeli chcesz domyślnie łączyć się z innym sparowanym urządzeniem, konieczne będzie dokonanie zmiany parametrów połączenia. Zmieniony porządek zaprogramowanych urządzeń zostanie zapamiętany, i nie ulegnie skasowaniu nawet po wyłączeniu zapłonu.

1. Używając pokrętła ustawień parametrów dźwięku wybierz tryb zmiany ustawień połączenia "LINK CHANGE" w "BT SETUP". (Więcej szczegółów, patrz "Ustawianie urządzenia Bluetooth audio").

2. Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb.

3. Zostanie wyświetlona nazwa aktualnie podłączonego urządzenia Bluetooth audio.

Jeśli nie zostało podłączone żadne urządzenie Bluetooth audio, wyświetlona zostanie nazwa pierwszego ze sparowanych wcześniej urządzeń.

4. Obróć pokrętłem ustawień parametrów dźwięku, aby wybrać nazwę urządzenia, które chcesz podłączyć.


5. Naciśnij pokrętło ustawień parametrów dźwięku, aby potwierdzić wybór urządzenia, które chcesz podłączyć.

Symbol "  " zniknie, a napis
"PAIRING" na wyświetlaczu systemu audio zacznie migać.

UWAGA

Jeśli naciśniesz pokrętło ustawień dźwięku w trakcie wyświetlania "GO BACK", wyświetlacz wróci do "LINK CHANGE".

6. Kiedy podłączanie zostanie zakończone pomyślnie, wyświetlony zostanie ponownie " " wraz z "LINK
CHANGED". "LINK CHANGED" jest wyświetlane przez około trzy sekundy, a następnie wyświetlacz wróci do normalnego trybu pracy.

UWAGA

Sprawdzenie aktualnie podłączonego urządzenia

Włącz tryb ustawiania domyślnego urządzenia. (Zobacz rozdział "Zmiana domyślnego urządzenia Bluetooth audio").

Nazwa aktualnie podłączonego urządzenia będzie wyświetlona jako pierwsza na liście.

Usuwanie urządzenia

1. Używając pokrętła ustawień parametrów dźwięku wybierz tryb usuwania urządzenia "PAIR DELETE" w "BT SETUP". (Więcej szczegółów, patrz "Ustawianie urządzenia Bluetooth audio").

2. Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb.

3. Zostanie wyświetlona nazwa pierwszego ze sparowanych wcześniej urządzeń.

4. Obróć pokrętło ustawień parametrów dźwięku, aby wybrać nazwę sparowanego urządzenia, które chcesz skasować.


UWAGA

Wyświetlane są tylko nazwy sparowanych urządzeń. Jeśli zostało sparowane tylko jedno urządzenie, zostanie wyświetlona nazwa tylko tego urządzenia.

5. Jeśli wybierzesz pozycję inną niż "GO BACK" i potwierdzisz naciskając pokrętło, zostanie wyświetlone "SURE? NO".

6. Obróć pokrętło ustawień dźwięku w prawo, aż wyświetli się "SURE? YES".

UWAGA

Wyświetlany napis zależy od tego, czy obrócisz pokrętło ustawień dźwięku w prawo, czy w lewo.

7. Naciśnij pokrętło ustawień parametrów dźwięku, aby potwierdzić wybór.

UWAGA

Wybierz "GO BACK" i naciśnij pokrętło ustawień parametrów dźwięku, aby wrócić do "PAIR DELETE".

8. Po usunięciu urządzenia "PAIR DELETE" zostanie wyświetlone przez trzy sekundy, a następnie wyświetlacz wróci do normalnego trybu pracy.

UWAGA

Jeśli wystąpił błąd podczas usuwania sparowanego urządzenia, na wyświetlaczu będzie migać "Err" przez trzy sekundy, a następnie wyświetlacz wróci do "LINK DELETE".

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth audio

1. Używając pokrętła ustawień parametrów dźwięku wybierz tryb wyświetlania informacji "DEVICE INFO" w "BT SETUP". (Więcej szczegółów, patrz "Ustawianie urządzenia Bluetooth audio").

2. Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb.

3. Zostanie wyświetlona nazwa podłączonego urządzenia Bluetooth.

4. Obróć pokrętłem ustawień dźwięku, aby wybrać informacje o urządzeniu Bluetooth, które chciałbyś wyświetlić.

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth audio


UWAGA

Jeśli naciśniesz pokrętło ustawień dźwięku w trakcie wyświetlania "GO BACK", wyświetlacz wróci do "DEVICE INFO".

Dostępny język (Typ A/Typ B)

Dostępne są języki: angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, holenderski i portugalski. Jeśli nastąpi zmiana języka, wszystkie wskazówki wypowiadane są w nowym wybranym języku i w takim też należy wypowiadać polecenia głosowe.

UWAGA

(Metoda 1 )

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup" 3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player." 4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Language" 5. Zapytanie: "Select a language: English, French, Spanish, Italian, German, Dutch or Portuguese".

6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "French" (Powiedz nazwę żądanego języka: "English", "French", "Spanish", "Italian", "German", "Dutch" lub "Portuguese").

UWAGA

Inny dostępny język może być wybrany w bieżącym kroku, jeśli wypowiesz jego nazwę w jego oryginalnym brzmieniu.

7. Zapytanie: "French (żądany język) selected. Is this correct?" 8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" 9. Zapytanie: "Please wait. Switching to French phonebook. French selected." (wypowiedziane w nowo wybranym języku).

(Metoda 2 )

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "French" (Powiedz nazwę żądanego języka: "English", "French", "Spanish", "Italian", "German", "Dutch" lub "Portuguese"). (Zmień żądany język, wypowiadając nazwę tego języka.)

UWAGA

Inny dostępny język może być wybrany w bieżącym kroku, jeśli wypowiesz jego nazwę w jego oryginalnym brzmieniu.

3. Zapytanie: "Would you like to change the language to French (Desired language)?" 4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" 5. Zapytanie: "Please wait. Switching to French phonebook. French selected." (wypowiedziane w nowo wybranym języku).

W tym rozdziale objaśniono podstawowe zasady działania rozpoznawania głosowego.

Aktywacja rozpoznawania głosowego

Aby uruchomić Menu główne: Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

Wyłączanie rozpoznawania głosowego

Zastosuj jedną z poniższych metod:

Pomijanie informacji głosowych (dla szybszej obsługi)

Naciśnij i puść przycisk wybierania głosowego.

UWAGA

Tutorial (Przewodnik)

Przewodnik wyjaśnia jak używać zestawu głośnomówiącego Bluetooth.

Aby uruchomić przewodnik, wykonaj następujące czynności: 1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Tutorial" 3. Postępuj zgodnie z zapytaniami, aby otrzymać pożądane instrukcje.

Polecenia możliwe do zastosowania w dowolnym momencie działania trybu rozpoznawania głosowego

"Help" lub "Go Back" to polecenia, które można zastosować w dowolnym momencie działania trybu rozpoznawania głosowego.

Korzystanie z funkcji pomocy

Funkcja pomocy informuje użytkownika o wszystkich dostępnych w danych warunkach poleceniach głosowych.

1. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Help" 2. Postępuj zgodnie z zapytaniami, aby otrzymać pożądane instrukcje.

Powrót do poprzedniej operacji

Dzięki temu poleceniu możesz powrócić do poprzedniej operacji, jeśli znajdujesz się w trybie rozpoznawania głosowego.

Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Go Back" Aby zapobiec pogorszeniu wybierania głosowego oraz jakości głosu, należy stosować się do następujących wskazówek:

UWAGA

Jeżeli działanie systemu wybierania głosowego nie jest satysfakcjonujące, patrz rozdział Patrz "Funkcja nauki wybierania głosowego (rejestracja użytkownika)" (Typ A/Typ B) na stronie 5-110.

Patrz "Rozwiązywanie problemów" na stronie 5-150.

Ustawienia zabezpieczeń (Typ A/Typ B)

Jeśli zostało ustawione hasło, zestawu nie można uruchomić bez wprowadzenia hasła.

UWAGA

Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.

Ustawianie hasła

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup" 3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player." 4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Password" 5. Zapytanie: "Password is disabled.

Would you like to enable it?" 6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" 7. Zapytanie: "Please say a 4-digit password. Remember this password. It will be required to use this system".

8. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXX" (Podaj czterocyfrowe hasło, "PCode").

9. Zapytanie: "Password XXXX (Password, PCode). Is this correct?" 10. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" 11. Zapytanie: "Password is enabled."

Korzystanie z zestawu głośnomówiącego Bluetooth z hasłem

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Zapytanie: "Hands-Free system is locked. State the password to continue".

3. Powiedz: [Beep] "XXXX" (Podaj 4-cyfrowe hasło, "PCode").

4. Jeśli zostało wprowadzone poprawne hasło, zostaje podany komunikat "XXXXXX... (Ex. "Mary's device) (Oznaczenie urządzenia) is connected".

Jeśli hasło nie jest poprawne, zostaje podany komunikat "XXXX (4-cyfrowe hasło) incorrect password, please try again".

Usuwanie hasła

UWAGA

Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup" 3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player." 4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Password"

5. Zapytanie: "Password is enabled.

Would you like to disable it?" 6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" 7. Zapytanie: "Password is disabled."

Zapytanie o potwierdzenie

Zapytania stanowią potwierdzenie treści polecenia dla użytkownika przed przejściem do dalszej części żądanej przez niego operacji. Kiedy funkcja ta jest włączona, system odczytuje wcześniej odebrane polecenie głosowe i potwierdza, czy polecenie jest poprawne przed przejściem do jego wykonania.

Kiedy funkcja zapytania o potwierdzenie jest włączona usłyszysz: (Ex. "Calling John's device. Is this correct?") Kiedy funkcja zapytania o potwierdzenie jest wyłączona: (Ex. "Calling John's device.")

UWAGA

Jeśli funkcja zapytania o potwierdzenie jest wyłączona, w razie nawiązywania połączenia z numerem alarmowym system odczytuje i potwierdza polecenie przed jego wykonaniem.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup" 3. Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player." 4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Confirmation prompts"

5. Zapytanie: "Confirmation prompts are on/off. Would you like to turn confirmation prompts off/on?" 6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" 7. Zapytanie: "Confirmation prompts are on/off."

Funkcja nauki wybierania głosowego (rejestracja użytkownika) (Typ A/Typ B)

Funkcja nauki wybierania głosowego umożliwia rozpoznawanie mowy zgodnie z charakterystyką głosu użytkownika. Jeśli rozpoznawanie poleceń głosowych podawanych systemowi nie jest prawidłowe, funkcja ta może znacznie poprawić rozpoznawanie głosu użytkownika. Jeśli Twój głos jest rozpoznawany w wystarczającym stopniu bez użycia tej funkcji, korzyści z zastosowania tej funkcji mogą być dla Ciebie niezauważalne. Aby zarejestrować Twój głos, należy odczytać listę poleceń głosowych. Odczytaj listę podczas postoju pojazdu. Przeprowadź rejestrację w możliwie cichym miejscu 5-107.

Rejestrację należy wykonać w całości.

Wymagany czas wynosi kilka minut.

Użytkownik musi siedzieć na miejscu kierowcy z otwartą odpowiednią stroną instrukcji obsługi, zawierającą listę zdań do nauki wybierania głosowego.

Nauka wybierania głosowego przeprowadzana po raz pierwszy

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Voice training"

3. Zapytanie: "This operation must be performed in a quiet environment while the vehicle is stopped. See the owner's manual for the list of required training phrases. Press and release the phone button when you are ready to begin. Press the hang-up button to cancel at any time." 4. Naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego.

5. System odczytuje numer polecenia głosowego (patrz lista poleceń głosowych do nauki rozpoznawania mowy). (Ex. "Please read phrase 1".) 6. Powiedz: [Beep] "0123456789" (Odczytaj polecenie w ramach nauki wybierania głosowego (1 do 8) zgodnie ze wskazówką głosową).

7. Zapytanie: "Speaker enrolment is complete."

UWAGA

Jeśli wystąpił błąd w procedurze nauki, naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego i powtórz procedurę nauki.

Ponowna nauka wybierania głosowego

Jeśli była już przeprowadzona nauka wybierania głosowego.

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Voice training" 3. Zapytanie: "Enrolment is enabled/ disabled. Would you like to disable/ enable or retrain?" 4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Retrain"

5. Zapytanie: "This operation must be performed in a quiet environment while the vehicle is stopped. See the owner's manual for the list of required training phrases. Press and release the phone button when you are ready to begin. Press the hang-up button to cancel at any time." 6. Naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego.

7. System odczytuje numer polecenia głosowego (patrz lista poleceń głosowych do nauki rozpoznawania mowy). (Ex. "Please read phrase 1").

8. Powiedz: [Beep] "0123456789" (Odczytaj polecenie w ramach nauki wybierania głosowego (1 do 8) zgodnie ze wskazówką głosową).

9. Zapytanie: "Speaker enrolment is complete."

UWAGA

Jeśli wystąpił błąd w procedurze nauki, naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego i powtórz procedurę nauki.

Lista poleceń głosowych do nauki rozpoznawania mowy

Podczas odczytywania poleceń należy stosować się do następujących wskazówek:

Np.

"(888) 555-1212" należy odczytać jako "eight, eight, eight, five, five, five, one, two, one, two".


UWAGA

Włączanie/wyłączanie nauki wybierania głosowego

1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.

2. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Voice training" 3. Zapytanie: "Enrolment is enabled/ disabled. Would you like to disable/ enable or retrain?" 4. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Disable" lub "Enable" 5. Jeśli powiedziałeś "Disable", nauka wybierania głosowego zostanie wyłączona.

Jeśli powiedziałeś "Enable", nauka wybierania głosowego zostanie włączona.

6. Zapytanie: "Speaker Enrolment is disabled/enabled."

Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth (Typ C/Typ D)

Parowanie urządzenia

Aby móc korzystać z zestawu głośnomówiącego Bluetooth, urządzenie wyposażone w Bluetooth musi zostać sparowane w następujący sposób.

W samochodzie można sparować maksymalnie siedem urządzeń obejmujących urządzenia audio Bluetooth i telefony komórkowe obsługujące system głośnomówiący.

UWAGA

System Bluetooth może nie działać przez 1 lub 2 minuty po przestawieniu włącznika zapłonu z pozycji ACC w ON. Nie oznacza to jednak problemu.

Jeśli system Bluetooth nie podłącza się automatycznie po upłynięciu 1 lub 2 minut, upewnij się, że ustawienie Bluetooth na urządzeniu jest właściwe i spróbuj ponownie podłączyć urządzenie Bluetooth ze strony samochodu.

Procedura parowania

1. Wybierz ikonę na ekranie
głównym i wyświetl ekran ustawień.

2. Wybierz opcję Urządzenia .

3. Wybierz Bluetooth .

4. Włącz tryb Bluetooth.

5. Wybierz na ekranie Dodaj nowe urządzenie , aby wyświetlić komunikat i przejść do obsługi z urządzenia.

6. Za pomocą telefonu komórkowego znajdź urządzenie Bluetooth (urządzenie peryferyjne).

7. Wybierz z listy urządzeń wyszukanych przez telefon komórkowy pozycję "Mazda".

8. (Urządzenie z Bluetooth wersja 2.0) Wprowadź w urządzeniu 4-cyfrowy kod wyświetlony na ekranie.

(Urządzenie z Bluetooth wersja 2.1 lub nowsza) Upewnij się, że 6-cyfrowy kod wyświetlany w systemie audio widoczny jest na urządzeniu i dotknij Tak .

W zależności od urządzenia mobilnego może być wymagane uruchomienie w nim pozwolenia na podłączenie i pozwolenie na dostęp do książki telefonicznej.

9. Jeśli parowanie powiedzie się, wyświetlane są funkcje urządzenia podłączonego do Bluetooth.

10. (Urządzenia kompatybilne z funkcją E-mail/SMS Mazdy) Wiadomości SMS (Short Message Service) oraz E-mail przychodzące na urządzenie pobierane są automatycznie. Może być wymagane potwierdzenie procesu pobierania na posiadanym urządzeniu.

UWAGA

W przypadku automatycznego pobierania historii połączeń i wiadomości wszystkie ustawienia pobierania automatycznego muszą być włączone.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne" na stronie 5-134.

Po zaprogramowaniu urządzenia system automatycznie je rozpozna. Po ponownym włączeniu zestawu głośnomówiącego Bluetooth lub po włączeniu najpierw zestawu głośnomówiącego Bluetooth następującym po ustawieniu włącznika zapłonu z pozycji OFF do ACC, status podłączenia urządzenia będzie wyświetlany na ekranie centralnego wyświetlacza.

WAŻNA uwaga na temat parowania i późniejszego automatycznego łączenia się:

Wybór urządzenia

Jeżeli zostało sparowanych kilka urządzeń, system Bluetooth podłączy to, które zostało sparowane jako ostatnie. Jeżeli chcesz domyślnie łączyć się z innym sparowanym urządzeniem, konieczne będzie dokonanie zmiany parametrów połączenia. Zmieniony porządek zaprogramowanych urządzeń zostanie zapamiętany, i nie ulegnie skasowaniu nawet po wyłączeniu zapłonu.

Podłączanie innych urządzeń

1. Wybierz ikonę  na
ekranie głównym i wyświetl ekran ustawień.

2. Wybierz opcję Urządzenia .

3. Wybierz Bluetooth .

4. Włącz tryb Bluetooth.

5. Wybierz nazwę urządzenia, z którym zamierzasz się połączyć.

6. Telefon i system audio wybór Podłącza oba urządzenia jako system głośnomówiący i Bluetooth audio.

Tylko telefon wybór Podłącza jako urządzenie w systemie głośnomówiącym.

Tylko system audio wybór Podłącza jako Bluetooth audio.

UWAGA

W ramach systemu głośnomówiącego lub systemu audio można korzystać z następujących funkcji.

Odłączanie urządzenia

 • Zestaw głośnomówiący Bluetooth (Typ A/ Typ B)
 • Zestaw głośnomówiący Bluetooth (Typ C/Typ D)
 • Bluetooth Audio (Typ A/Typ B)
 • Bluetooth Audio (Typ C/Typ D)
 • Rozwiązywanie problemów
 • Tryb AUX/USB/iPod

  Do gniazda AUX można podłączyć przenośne urządzenie audio lub inne podobne urządzenia dostępne na rynku, aby słuchać muzyki wyk ...

  Zestaw głośnomówiący Bluetooth (Typ A/ Typ B)

  Nawiązywanie połączenia Korzystanie ze spisu telefonów Wykonanie połączenia jest możliwe poprzez wypowiedzenie imienia osoby (oznaczenia g& ...

  Categorie