Mazda 2: Sygnał ostrzegawczy niedziałającego przycisku żądania (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Mazda 2 –> W razie awarii –> Lampki ostrzegawcze, sygnalizacyjne i sygnały dźwiękowe –> Kiedy słychać sygnały ostrzegawcze –> Sygnał ostrzegawczy niedziałającego przycisku żądania (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Jeśli przycisk żądania został naciśnięty przy otwartych lub niedomkniętych drzwiach albo włącznik zapłonu nie został ustawiony w pozycji OFF, gdy klucz znajduje się w zasięgu działania, słychać będzie przez około 2 sekundy sygnał dźwiękowy świadczący o tym, że nie można zablokować drzwi i pokrywy bagażnika.

Sygnał ostrzegawczy klucza wyjętego z pojazdu

Sygnał dźwiękowy usłyszysz 6-krotnie, a lampka ostrzegawcza KLUCZA (czerwona) będzie stale migać, jeśli włącznik zapłonu nie zo ...

Sygnał ostrzegawczy klucza pozostawionego w bagażniku (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Gdy klucz pozostanie w bagażniku przy zablokowanych wszystkich drzwiach i pokrywie bagażnika, sygnał dźwiękowy będzie emitowany przez około 10 ...

Categorie