Mazda 2: Sygnał ostrzegawczy klucza wyjętego z pojazdu

Sygnał dźwiękowy usłyszysz 6-krotnie, a lampka ostrzegawcza KLUCZA (czerwona) będzie stale migać, jeśli włącznik zapłonu nie zostanie ustawiony w pozycji OFF, wszystkie drzwi nie zostaną zamknięte a klucz został wyjęty z samochodu. Jest to sygnał dla kierowcy, że klucz został wyjęty z samochodu, a włącznik zapłonu nie został ustawiony w pozycji OFF.

UWAGA

Ponieważ klucz wykorzystuje fale radiowe o niskim natężeniu ostrzeżenie o kluczu znajdującym się poza samochodem może uaktywnić się, jeśli klucz znajduje się w pobliżu metalowego przedmiotu lub w miejscu o słabym odbiorze sygnału.

Sygnał ostrzegawczy włącznika zapłonu znajdującego się w pozycji innej niż OFF (STOP)

Jeśli po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ACC drzwi kierowcy zostaną otwarte, wówczas zostanie wyemitowany ciągły sygnał d&# ...

Sygnał ostrzegawczy niedziałającego przycisku żądania (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Jeśli przycisk żądania został naciśnięty przy otwartych lub niedomkniętych drzwiach albo włącznik zapłonu nie został ustaw ...

Categorie