Mazda 2: Sygnał ostrzegawczy klucza pozostawionego w bagażniku (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Mazda 2 –> W razie awarii –> Lampki ostrzegawcze, sygnalizacyjne i sygnały dźwiękowe –> Kiedy słychać sygnały ostrzegawcze –> Sygnał ostrzegawczy klucza pozostawionego w bagażniku (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Gdy klucz pozostanie w bagażniku przy zablokowanych wszystkich drzwiach i pokrywie bagażnika, sygnał dźwiękowy będzie emitowany przez około 10 sekund, aby przypomnieć kierowcy, że klucz pozostał w bagażniku. Jeśli tak się stanie, otwórz pokrywę bagażnika naciskając na przycisk elektrycznego otwierania i wyjmij klucz. Klucz wyjęty z bagażnika może nie działać, ponieważ jego funkcje mogły zostać tymczasowo zawieszone.

Aby przywrócić działanie klucza, wykonaj stosowną procedurę (strona 3-8).

Sygnał ostrzegawczy niedziałającego przycisku żądania (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Jeśli przycisk żądania został naciśnięty przy otwartych lub niedomkniętych drzwiach albo włącznik zapłonu nie został ustaw ...

Sygnał ostrzegawczy klucza pozostawionego w samochodzie (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Jeżeli klucz pozostanie w samochodzie, a bagażnik i wszystkie drzwi zostaną zablokowane innym kluczem, wyemitowany zostanie przez około 10 sekund sygnał ...

Categorie