Mazda 2: Sprawdzanie poziomu elektrolitu

Niski poziom elektrolitu w akumulatorze spowoduje szybkie rozładowanie go.

Sprawdzanie poziomu elektrolitu


Sprawdzaj poziom elektrolitu co najmniej raz w tygodniu. Jeśli poziom jest niski, wyjmij zaślepki i dolej taką ilość wody destylowanej, aby poziom znajdował się pomiędzy górną i dolną wartością (rysunek).

Nie przepełniaj.

Sprawdź za pomocą areometru ciężar właściwy elektrolitu, zwłaszcza podczas niskich temperatur. Jeśli wynik jest niski, doładuj akumulator.

Obsługa akumulatora

Aby akumulator funkcjonował prawidłowo: Musi być prawidłowo zamontowany. Górna powierzchnia powinna być czysta i sucha. Zaciski biegu ...

Doładowanie akumulatora

UWAGA Przed wykonaniem obsługi lub doładowania akumulatora wyłącz silnik i wszystkie odbiorniki. Przy odłączaniu akumulatora odł& ...

Categorie