Mazda 2: Obsługa akumulatora

Obsługa akumulatora


Aby akumulator funkcjonował prawidłowo:

Akumulator

OSTRZEŻENIE Przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenia przed obsługą lub kontrolą akumulatora, aby zapewnić bezpieczną i prawidło ...

Sprawdzanie poziomu elektrolitu

Niski poziom elektrolitu w akumulatorze spowoduje szybkie rozładowanie go. Sprawdzaj poziom elektrolitu co najmniej raz w tygodniu. Jeśli poziom jest niski, wyjmi ...

Categorie