Mazda 2: Skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy i poddaj samochód kontroli

Mazda 2 –> W razie awarii –> Lampki ostrzegawcze, sygnalizacyjne i sygnały dźwiękowe –> Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się lub miga –> Skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy i poddaj samochód kontroli

W przypadku włączenia się/migania którejkolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych, system może nie działać prawidłowo. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem, aby poddać samochód kontroli. Zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy.

Piktogram Ostrzeżenie
Główna
lampka ostrzegawcza
(Pojazdy z systemem audio typu C/typu D)

Lampka włącza się w przypadku wystąpienia usterki w systemie.

Na wyświetlaczu centralnym sprawdź treść wskazówki ostrzegawczej.

Patrz "Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się lub miga" na stronie 7-34.

(Pojazdy bez systemu audio typu C/typu D)

Lampka ta nie gaśnie, jeśli wystąpi jedna z poniższych okoliczności. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 • Wystąpiła usterka w systemie sterowania akumulatorem.
 • Wystąpiła usterka związana z włącznikiem hamulca
 • (SKYACTIV-D 1.5)

Wystąpiła usterka w układzie sterowania hydraulicznego silnika.

Wystąpiła usterka w łańcuchu rozrządu.

Wystąpiła usterka w podgrzewaczu blow-by.

Lampka
ostrzegawcza systemu ABS
Jeśli lampka ostrzegawcza systemu ABS świeci się podczas jazdy, oznacza to, że moduł sterujący systemu ABS wykrył awarię systemu. W takiej sytuacji hamulce będą funkcjonować normalnie, jak w samochodzie bez systemu ABS.

Skonsultuj się jak najszybciej z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

UWAGA

 • Przy uruchamianiu silnika z zewnętrznego akumulatora obroty silnika są nierównomierne i może włączyć się lampka ostrzegawcza systemu ABS. Powodem tego jest rozładowany akumulator, a nie usterka systemu ABS.

  Naładuj akumulator.

 • (W przypadku samochodów z systemem DSC)

System wspomagania hamowania nie działa, kiedy świeci się lampka ostrzegawcza systemu ABS.

Lampka
ostrzegawcza usterki silnika (Check Engine)
Jeśli lampka świeci się podczas jazdy, w silniku mogła nastąpić awaria. Należy zanotować okoliczności, w których lampka włączy się i skonsultować się z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Lampka sygnalizacyjna awarii silnika może się włączyć w następujących przypadkach:

 • W systemie elektrycznym silnika wystąpił problem
 • W systemie kontroli emisji spalin wystąpił problem.
 • (SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5)

Poziom paliwa jest bardzo niski lub zbiornik jest prawie pusty.

Brakuje korka wlewu paliwa lub jest on niedokręcony

Jeśli lampka usterki silnika świeci się lub ciągle miga, nie rozwijaj dużych prędkości jazdy i skonsultuj się jak najszybciej z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

(Pomarańczowa)
Lampka ostrzegawcza funkcji i-stop
Gdy lampka świeci się

Problem w systemie może być sygnalizowany w następujących okolicznościach. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy.

 • Lampka nie włącza się po ustawieniu zapłonu w pozycji ON.
 • Lampka pozostaje włącza, nawet jeśli podczas pracy silnika naciśnięto wyłącznik funkcji i-stop

Gdy lampka ta miga

Lampka ta miga, jeśli wystąpiła usterka w systemie oświetlenia. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy.

(Pomarańczowa)
Lampka ostrzegawcza systemu i-ELOOP
Lampka świeci się w przypadku wystąpienia usterki w systemie i-ELOOP. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
Lampka
ostrzegawcza automatycznej skrzyni biegów*
Lampka świeci się, gdy wystąpi problem w skrzyni biegów.

PRZESTROGA

Jeśli lampka ostrzegawcza automatycznej skrzyni biegów świeci się, w skrzyni biegów występuje problem elektryczny. Dalsza jazda grozi uszkodzeniem skrzyni biegów. Skonsultuj się jak najszybciej z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Lampka
ostrzegawcza układu poduszek powietrznych/ systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa
Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu jest sygnalizowane miganiem lampki ostrzegawczej, świeceniem się na stałe lub brakiem jej podświetlenia po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON. W takich przypadkach, skontaktuj się niezwłocznie z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. System może nie zadziałać w razie wypadku.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie próbuj naprawiać, demontować poduszki powietrznej/napinaczy. Zlecaj obsługę i naprawy w wyspecjalizowanym serwisie. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Samodzielna naprawa wymienionych systemów zagraża bezpieczeństwu. Poduszka powietrzna/ napinacz może przypadkowo uruchomić się lub nie zadziałać, powodując poważne obrażenia lub śmierć.

(Miga)
Lampka ostrzegawcza systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)*
Jeśli system monitorowania ciśnienia w oponach działa nieprawidłowo, lampka ostrzegawcza tego systemu miga przez około 1 minutę po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON, a następnie świeci w trybie stałym. Jak najszybciej zwróć się do wyspecjalizowanego serwisu w celu przeprowadzenia kontroli pojazdu. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy

OSTRZEŻENIE

Jeżeli lampka ostrzegawcza systemu świeci się lub miga albo słychać ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, natychmiast zmniejsz prędkość samochodu, unikając gwałtownego manewrowania i hamowania: Jeżeli lampka ostrzegawcza systemu świeci się lub miga, albo słychać ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, jazda z dużą prędkością albo gwałtowne manewrowanie lub hamowanie zagrażają bezpieczeństwu. Prowadzenie samochodu może ulec pogorszeniu, co w efekcie może doprowadzić do wypadku.

Aby skontrolować stan opon, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu, gdzie będziesz mógł sprawdzić wzrokowo, czy ilość powietrza wystarczy, by dojechać do wyspecjalizowanego serwisu, w którym można uzupełnić ciśnienie i ponownie sprawdzić system.

Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy lub serwis wulkanizacyjny.

Nie ignoruj lampki ostrzegawczej systemu TPMS: Ignorowanie lampki ostrzegawczej systemu TPMS zagraża bezpieczeństwu, nawet jeśli wiesz, dlaczego się świeci. Zadbaj o jak najszybsze rozwiązanie problemu, zanim dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do uszkodzenia opon lub groźnego wypadku.

(Czerwona)
(Świeci się) Lampka ostrzegawcza KLUCZA
Jeśli w systemie zdalnego otwierania i uruchamiania wystąpi awaria, włączy się na stałe.

PRZESTROGA

Jeśli lampka ostrzegawcza klucza świeci się lub dioda sygnalizacyjna przycisku Start (pomarańczowa) miga, silnik może się nie uruchomić. Jeśli nie można uruchomić silnika, spróbuj uruchomić go korzystając z procedury uruchamiania awaryjnego, po czym możliwie jak najszybciej poddaj samochód kontroli przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Patrz "Awaryjne uruchamianie silnika" na stronie 4-13.

(Świeci
się) Lampka ostrzegawcza systemu ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)*
 • Lampka ostrzegawcza pozostaje włączona, jeśli ma miejsce problem z systemem. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy.
 • System LDWS nie działa, kiedy lampka ostrzegawcza świeci się.

PRZESTROGA

Problem w systemie może być sygnalizowany w następujących okolicznościach. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy.

 • Gdy lampka pozostaje włączona podczas jazdy.

  Gdy system jest wyłączany automatycznie, lampka włącza się. Zwykle system przywraca działanie automatycznie i lampka gaśnie, jednak jeśli lampka ta nie gaśnie, może to być oznaka problemu z systemem.

 • Lampka nie świeci się, po włączeniu zapłonu w pozycję ON.

Zawsze używaj opon tego samego producenta, tego samego modelu i o tym samym bieżniku na wszystkich czterech kołach. Ponadto nie używaj w samochodzie opon ze znacznie zużytym bieżnikiem. W przypadku zastosowania niewłaściwych opon system LDWS może nie działać prawidłowo.

W przypadku użycia zapasowego koła dojazdowego system może nie działać poprawnie.

(Pomarańczowa)
Lampka ostrzegawcza systemu automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania i odwrotnie (HBC)*
Lampka ta pozostaje włączona, jeśli ma miejsce problem z systemem. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy

UWAGA

Jeśli obszar szyby przedniej przed kamerą FSC jest zamglony lub zasłonięty, lampka ta tymczasowo włącza się. Jeśli lampka ta pozostaje włączona, może być oznaką problemu z systemem.

Lampka
ostrzegawcza reflektora LED*
Lampka ta świeci się, jeśli występuje usterka w reflektorze LED. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy.

Natychmiast zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu

W przypadku włączenia się którejkolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych, system może nie działać prawidłowo. Zatrzymaj natychmi ...

Podejmowanie działań

Należy podjąć odpowiednie działania i sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza zgasła. Piktogram Ostrzeżenie Działanie, jakie nale ...

Categorie