Mazda 2: Podejmowanie działań

Należy podjąć odpowiednie działania i sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza zgasła.

Piktogram Ostrzeżenie Działanie, jakie należy podjąć
Lampka ostrzegawcza
niskiego poziomu paliwa
Lampka ta włącza się, gdy w zbiorniku pozostało około 9,0 litrów paliwa.

UWAGA

Czas świecenia się lampki może być różny, ponieważ paliwo w zbiorniku przemieszcza się w zależności od warunków jazdy i kąta nachylenia samochodu.

Zatankuj paliwo.
Lampka ostrzegawcza
pasa bezpieczeństwa (siedzenie przednie)
Po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON lampka niezapiętego pasa bezpieczeństwa włącza się, jeśli siedzenie kierowcy i pasażera przedniego jest zajęte a pas bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera przedniego nie został zapięty.

Jeśli pas bezpieczeństwa kierowcy lub przedniego pasażera nie jest zapięty (jedynie wówczas, kiedy siedzenie to jest zajęte), a prędkość pojazdu przekracza 20 km/h, lampka ostrzegawcza miga. Po krótkim czasie lampka ostrzegawcza przestaje migać, ale pozostaje włączona. Jeśli pas bezpieczeństwa pozostaje odpięty, lampka ostrzegawcza miga ponownie przez określony czas.

UWAGA

 • Jeśli po włączeniu się lampki ostrzegawczej pas kierowcy lub pasażera przedniego jest odpięty, a prędkość samochodu przekracza 20 km/h, lampka ostrzegawcza miga ponownie.
 • Umieszczanie ciężkich przedmiotów na siedzeniu pasażera przedniego może spowodować, że ostrzeżenie dotyczące pasa pasażera zadziała, w zależności od masy takich przedmiotów.
 • W celu umożliwienia poprawnego działania czujnika obecności na siedzeniu pasażera nie umieszczaj na siedzeniu dodatkowych poduszek i nie siadaj na nich. Czujnik może nie działać prawidłowo, ponieważ dodatkowa poduszka może powodować zakłócenia jego pracy.
 • Lampka ostrzegawcza może nie działać, jeśli na siedzeniu pasażera przedniego usiądzie małe dziecko.
Należy zapinać pasy bezpieczeństwa.
(Czerwona)
Lampka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa (siedzenie tylne)*
Jeśli pasy bezpieczeństwa tylnych siedzeń nie są zapięte, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON, kierowca i pasażer zostaną poinformowani za pomocą lampki ostrzegawczej.

Lampka ostrzegawcza działa nawet wówczas, kiedy na siedzeniu tylnym nie ma żadnego pasażera.

UWAGA

Jeśli tylny pas bezpieczeństwa nie zostanie zapięty w ściśle określonym czasie po uruchomieniu silnika, lampka ostrzegawcza zgaśnie.

Należy zapinać pasy bezpieczeństwa.
Lampka
ostrzegawcza niezamkniętych drzwi
Lampka ta włącza się, gdy którekolwiek z drzwi nie są dokładnie zamknięte. Zamknij dokładnie wszystkie drzwi.
Lampka ostrzegawcza
przekroczenia prędkości 120 km/h*
Lampka ostrzegawcza przekroczenia prędkości 120 km/h świeci się, kiedy prędkość samochodu przekroczy 120 km/h. Zmniejsz prędkość samochodu.
Lampka ostrzegawcza
niskiego poziomu płynu spryskiwaczy*
Lampka sygnalizuje, że w zbiorniku pozostało niewiele płynu. Dolej płynu do spryskiwaczy (strona 6-32).
(Świeci się)
Lampka ostrzegawcza systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)*
Jeżeli lampka ostrzegawcza świeci się i słychać sygnał dźwiękowy (przez ok. 3 sekundy), oznacza to, że w jednej lub w kilku oponach ciśnienie powietrza jest zbyt niskie.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli lampka ostrzegawcza systemu świeci się lub miga albo słychać ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, natychmiast zmniejsz prędkość samochodu, unikając gwałtownego manewrowania i hamowania: Jeżeli lampka ostrzegawcza systemu świeci się lub miga, albo słychać ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, jazda z dużą prędkością albo gwałtowne manewrowanie lub hamowanie zagrażają bezpieczeństwu.

Prowadzenie samochodu może ulec pogorszeniu, co w efekcie może doprowadzić do wypadku.

Aby skontrolować stan opon, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu, gdzie będziesz mógł sprawdzić wzrokowo, czy ilość powietrza wystarczy, by dojechać do wyspecjalizowanego serwisu, w którym można uzupełnić ciśnienie i ponownie sprawdzić system. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy lub serwis wulkanizacyjny.

Nie ignoruj lampki ostrzegawczej systemu TPMS: Ignorowanie lampki ostrzegawczej systemu TPMS zagraża bezpieczeństwu, nawet jeśli wiesz, dlaczego się świeci. Zadbaj o jak najszybsze rozwiązanie problemu, zanim dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do uszkodzenia opon lub groźnego wypadku.

Sprawdź opony i wyreguluj ciśnienie do wartości podanej w specyfikacjach (strona 6-45).

UWAGA

 • Wyreguluj ciśnienie, gdy opony są zimne.

  Wartość ciśnienia w oponach zmienia się w zależności od ich temperatury, dlatego uzupełniaj powietrze co najmniej po godzinie od zakończenia jazdy lub po przejechaniu nie więcej niż 1,6 km. Jeżeli uzupełnisz ciśnienie rozgrzanych opon do poziomu zalecanego dla opon zimnych, to po ich ochłodzeniu może włączyć się lampka/ sygnał ostrzegawczy systemu TPMS, a wartość ciśnienia spadnie poniżej wymaganej.

  Lampka ostrzegawcza systemu TPMS, sygnalizująca spadek ciśnienia w oponach spowodowany niską temperaturą otoczenia, będzie świecić się nadal, nawet jeśli temperatura otoczenia wzrośnie. Również w takim przypadku konieczne jest uzupełnienie ciśnienia w oponach. Jeżeli lampka ostrzegawcza systemu TPMS świeci się na skutek spadku ciśnienia w oponach, sprawdź i skoryguj ciśnienie do prawidłowego poziomu.

 • W miarę upływu czasu opony samoistnie tracą pewną ilość powietrza, a system TPMS nie odróżnia stopniowego spadku ciśnienia od przebicia opony. Jeżeli stwierdzisz, że jedna z opon ugina się bardziej niż pozostałe, sprawdź, czy na bieżniku lub bocznej ścianie tej opony nie ma nacięcia lub nie są wbite metalowe przedmioty.

  Wpuść kilka kropli wody do trzonka zaworu, żeby sprawdzić, czy nie tworzą się bąbelki wskazujące na uszkodzenie zaworu.

  Ubytek powietrza z opon zagraża bezpieczeństwu, dlatego w razie jego stwierdzenia nie wystarcza jedynie uzupełnienie ciśnienia - opona powinna trafić do wyspecjalizowanego serwisu, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy

(Pomarańczowa)
Lampka ostrzegawcza systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS)*
Lampka ta włącza się, jeśli szyba przednia jest zabrudzona lub system działa nieprawidłowo z powodu usterki. (Pojazdy z systemem audio typu C/typu D)

Sprawdź przyczynę włączenia się lampki ostrzegawczej na wyświetlaczu centralnym (strona 7-34).

Jeśli przyczyną jest brudna przednia szyba, wyczyść ją.

W razie jakichkolwiek innych przyczyn, poddaj samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy.

(Pojazdy bez systemu audio typu C/typu D)

Jeśli przyczyną jest brudna przednia szyba, wyczyść ją. W razie jakichkolwiek innych przyczyn, poddaj samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy.

Lampka ostrzegawcza KLUCZA

Należy podjąć odpowiednie działania i sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza zgasła.


Piktogram Przyczyna Działanie, jakie należy podjąć
Bateria klucza zaawansowanego jest rozładowana. Wymień baterię w kluczu (strona 6-42).
Klucz zaawansowany znajduje się poza zasięgiem działania. Umieść klucz zaawansowany w zasięgu działania (strona 3-7).
Klucz zaawansowany umieszczony jest w takich miejscach we wnętrzu nadwozia, gdzie systemowi trudno go wykryć
Obcy klucz, podobny w działaniu do klucza zaawansowanego, znajduje się w zasięgu działania Zabierz obcy klucz, podobny w działaniu do klucza zaawansowanego, z zasięgu działania.
Wyłącznik zapłonu nie został ustawiony w położeniu OFF, klucz zaawansowany zabrano z samochodu i wszystkie drzwi są zamknięte. Umieść klucz zaawansowany z powrotem w samochodzie.

Skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy i poddaj samochód kontroli

W przypadku włączenia się/migania którejkolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych, system może nie działać prawidłowo. Skontaktuj ...

Komunikat pojawiający się na wyświetlaczu

Jeśli na centralnym wyświetlaczu pojawia się komunikat (System audio typu C/typu D), podejmij odpowiednie działanie (zachowując spokój) zgodnie z ...

Categorie