Mazda 2: Komunikat pojawiający się na wyświetlaczu

Mazda 2 –> W razie awarii –> Lampki ostrzegawcze, sygnalizacyjne i sygnały dźwiękowe –> Komunikat pojawiający się na wyświetlaczu

Jeśli na centralnym wyświetlaczu pojawia się komunikat (System audio typu C/typu D), podejmij odpowiednie działanie (zachowując spokój) zgodnie z treścią wyświetlanego komunikatu.

Komunikat pojawiający się na wyświetlaczu


Natychmiast zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu

Jeśli na centralnym wyświetlaczu pojawiają się poniższe komunikaty (System audio typu C/ typu D), system samochodu może mieć awarię. Zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.Wyświetlacz Wskazanie stanu
Pojawia się na wyświetlaczu, jeśli temperatura płynu chłodzącego silnik nadmiernie wzrosła.
Pojawia się na wyświetlaczu, jeśli wystąpiła usterka w układzie ładowania

Sprawdzanie komunikatów na wyświetlaczu

Wyświetla się w następujących przypadkach:


Wyświetlacz Wskazanie stanu/działania, jakie należy podjąć
Pojawia się na wyświetlaczu, gdy przy wyświetlaczu centralnym panuje wysoka temperatura.

Zalecane jest wówczas obniżenie temperatury w kabinie lub temperatury przy wyświetlaczu centralnym i zapobieganie bezpośredniemu padaniu światła słonecznego na ten element.

Podejmowanie działań

Należy podjąć odpowiednie działania i sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza zgasła. Piktogram Ostrzeżenie Działanie, jakie nale ...

Kiedy słychać sygnały ostrzegawcze

...

Categorie