Mazda 2: Natychmiast zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu

W przypadku włączenia się którejkolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych, system może nie działać prawidłowo. Zatrzymaj natychmiast samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

Piktogram Ostrzeżenie
Lampka
ostrzegawcza układu hamulcowego
Lampka ta ma następujące funkcje:

Lampka ostrzegawcza hamulca postojowego/Kontrola lampki ostrzegawczej

Lampka świeci się, gdy włączony jest hamulec postojowy, a włącznik zapłonu znajduje się w pozycji START lub ON. Gaśnie, gdy hamulec postojowy jest wyłączony.

Niski poziom płynu hamulcowego

Jeśli po całkowitym zwolnieniu hamulca postojowego lampka nadal się świeci, możliwe że wystąpił problem w układzie hamulcowym lub występuje zbyt niski poziom płynu hamulcowego.

Zatrzymaj natychmiast samochód w bezpiecznym miejscu i skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

OSTRZEŻENIE

Nie jedź, gdy świeci się lampka ostrzegawcza układu hamulcowego. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem w celu jak najszybszego wykonania przeglądu układu hamulcowego. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Jazda ze świecącą się lampką ostrzegawczą układu hamulcowego zagraża bezpieczeństwu.

Hamulce mogą być niesprawne i przestać działać w każdej chwili. Jeśli lampka świeci się po wyłączeniu hamulca postojowego, wykonaj natychmiast przegląd układu hamulcowego.

PRZESTROGA

Ponadto, może ulec pogorszeniu skuteczność hamowania, więc przy naciskaniu na pedał hamulca może być konieczne wywarcie większej niż zwykle siły, by zatrzymać samochód.

Lampka
ostrzegawcza elektronicznego systemu rozdziału siły hamowania
Jeśli moduł sterujący systemu rozdziału siły hamowania zarejestruje, że niektóre podzespoły systemu pracują nieprawidłowo, może włączyć jednocześnie lampkę ostrzegawczą układu hamulcowego oraz lampkę ostrzegawczą ABS. Problem najprawdopodobniej dotyczy elektronicznego systemu rozdziału siły hamowania.

OSTRZEŻENIE

Nie kontynuuj jazdy ze świecącymi się jednocześnie lampkami ABS oraz układu hamulcowego. Samochód należy przewieźć na lawecie do wyspecjalizowanego serwisu w celu jak najszybszego przeglądu układu hamulcowego. Zalecamy Autoryzowaną Stację obsługi Mazdy: Jazda ze świecącymi się jednocześnie lampkami układu hamulcowego oraz ABS zagraża bezpieczeństwu.

Gdy obie lampki świecą się, tylne koła mogą zablokować się podczas nagłego hamowania szybciej niż normalnie.

Lampka
ostrzegawcza układu ładowania akumulatora
Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się podczas jazdy, oznacza to uszkodzenie alternatora lub układu ładowania.

Zjedź z drogi i zaparkuj na poboczu. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

PRZESTROGA

Nie kontynuuj jazdy, gdy świeci się lampka ostrzegawcza układu ładowania, ponieważ silnik może się nieoczekiwanie zatrzymać.

Lampka
ostrzegawcza oleju silnika
Lampka ostrzegawcza oznacza niskie ciśnienie oleju w układzie smarowania silnika.

PRZESTROGA

Nie włączaj silnika, gdy ciśnienie oleju jest zbyt niskie. W przeciwnym razie może to spowodować poważne uszkodzenie silnika.

Gdy podczas jazdy włączy się ta lampka lub ostrzeżenie: 1. Zjedź z drogi i zaparkuj na poboczu w płaskim terenie.

2. Wyłącz silnik i poczekaj 5 minut dopóki olej nie spłynie do miski olejowej.

3. Sprawdź poziom oleju w silniku 6-28. Jeśli jest zbyt niski, uzupełnij olej, lecz nie przepełniaj.

PRZESTROGA

Nie włączaj silnika, gdy poziom oleju jest zbyt niski. W przeciwnym razie może to spowodować poważne uszkodzenie silnika.

4. Uruchom silnik i sprawdź, czy lampka zgasła.

Jeśli lampka nadal się świeci, mimo iż poziom oleju jest normalny lub po uzupełnieniu oleju, wyłącz natychmiast silnik i odholuj samochód do wyspecjalizowanego serwisu. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

(Czerwona)
Lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu chłodzenia silnika
Lampka ta miga, gdy temperatura płynu chłodzenia silnika jest zbyt wysoka, a świeci się, gdy temperatura płynu chłodzenia silnika jeszcze bardziej się podnosi.

Procedura postępowania

Lampka miga

Jedź powoli, aby ograniczyć obciążenie silnika do momentu odnalezienia bezpiecznego miejsca na zatrzymanie samochodu i poczekanie na ochłodzenie się silnika.

Lampka świeci się

Oznacza to możliwość przegrzania silnika. Zaparkuj natychmiast samochód w bezpiecznym miejscu i wyłącz silnik.

Patrz "Przegrzanie silnika" 7-28.

PRZESTROGA

Nie jedź samochodem ze świecącą lampką ostrzegawczą temperatury płynu chłodzenia silnika. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu.

Lampka sygnalizacyjna
awarii układu wspomagania kierownicy
Lampka ta świeci się/miga, jeśli wystąpiła usterka w układzie wspomagania kierownicy.

Jeśli lampka ta świeci się/miga, zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu i nie kręć kierownicą.

Problem nie występuje, jeśli lampka ta po chwili gaśnie. Jeśli lampka ta świeci się lub miga, skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

UWAGA

  • Jeśli lampka sygnalizacyjna świeci się/miga, wspomaganie kierownicy nie będzie działać w sposób prawidłowy. Można wówczas nadal poruszać kierownicą, ale możesz odnieść wrażenie, że kierownicą porusza się trudniej niż zwykle oraz poczuć wibracje podczas poruszania nią.
  • Powtarzające się szarpnięcia kierownicą w lewo i w prawo, gdy samochód stoi lub porusza się bardzo wolno, spowodują interwencję i uaktywnienie trybu zabezpieczającego systemu wspomagania kierownicy. Kierowca zmuszony jest wtedy do użycia dużej siły, by obrócić kierownicą. Sytuacja taka nie oznacza jednak, że system jest uszkodzony.

    Jeżeli tak się stanie, zaparkuj bezpiecznie samochód i zaczekaj kilka minut, aż system zacznie działać normalnie.

Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się lub miga

Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się/miga, należy podjąć odpowiednie działania związane z każdą lampką. Jeśli lampka ...

Skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy i poddaj samochód kontroli

W przypadku włączenia się/migania którejkolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych, system może nie działać prawidłowo. Skontaktuj ...

Categorie