Mazda 2: Przednie siedzenia

Regulacja siedzenia

Regulacja siedzenia


  1. Przesuwanie siedzenia

Aby przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu, pociągnij do góry dźwignię, przesuń siedzenie do żądanej pozycji i zwolnij dźwignię.

Sprawdź, czy dźwignia powróciła do pozycji początkowej, a fotel jest zablokowany próbując przesunąć go do przodu i tyłu.

  1. Regulacja wysokości (siedzenie kierowcy)

Wysokość siedzenia można regulować poruszając dźwignią w górę lub w dół.

  1. Regulacja pochylenia oparć

Aby zmienić pozycję oparcia, pochyl się lekko do przodu i pociągnij do góry dźwignię.

Następnie odchyl się do tyłu do pożądanej pozycji i zwolnij dźwignię.

Sprawdź, czy dźwignia powróciła w położenie początkowe i czy oparcie jest zablokowane, próbując odchylić je do przodu i do tyłu.

Ogrzewanie siedzeń*

Przednie siedzenia są wyposażone w elektryczne ogrzewanie. Włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ON.

Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON, po naciśnięciu przycisku ogrzewania siedzeń włącza się lampka sygnalizacyjna. Po każdorazowym naciśnięciu przycisku tryb ten zmienia się jak przedstawiono poniżej.

Ogrzewanie siedzeń*


OSTRZEŻENIE

Zachowaj ostrożność korzystając z ogrzewania siedzeń: Temperatura ogrzewania może być dla niektórych osób zbyt wysoka, co może spowodować miejscowe oparzenia skóry. Dotyczy szczególnie:

Nie korzystaj z ogrzewania, jeśli siedzenie jest przykryte materiałem chłonącym wilgoć, jak koc lub poduszka: Siedzenie może ulec przegrzaniu, powodując miejscowe oparzenia skóry.

Nie korzystaj z ogrzewania siedzenia podczas snu w samochodzie, nawet krótkiego.

Siedzenie może ulec przegrzaniu, powodując miejscowe oparzenia skóry.

Nie pozostawiaj na siedzeniu ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, ani nie wbijaj w nie igieł lub szpilek: Może to spowodować przegrzanie siedzenia i lekkie oparzenia skóry.

PRZESTROGA

Nie używaj do czyszczenia siedzenia rozpuszczalników organicznych. Może to spowodować uszkodzenie poszycia i systemu ogrzewania.

UWAGA

Ważne informacje dotyczące siedzeń

OSTRZEŻENIE Sprawdź, czy regulowane elementy siedzeń są zablokowane: Niezablokowanie siedzeń i/lub oparć zagraża bezpieczeństwu. W razie ...

Tylne siedzenia

Składanie oparcia siedzenia dzielonego/jednoczęściowego Aby zwiększyć pojemność bagażnika, możesz złożyć oparcia tyln ...

Categorie