Mazda 2: Ważne informacje dotyczące siedzeń

Mazda 2 –> Podstawowe wyposażenie związane z bezpieczeństwem –> Siedzenia –> Ważne informacje dotyczące siedzeń

OSTRZEŻENIE

Sprawdź, czy regulowane elementy siedzeń są zablokowane: Niezablokowanie siedzeń i/lub oparć zagraża bezpieczeństwu. W razie gwałtownego hamowania lub zderzenia siedzenie lub oparcie może zmienić pozycję, powodując obrażenia ciała. Sprawdź, czy regulowane elementy siedzenia są zablokowane, próbując przesunąć je do przodu i do tyłu oraz naciskając na oparcie.

Nigdy nie pozwalaj dzieciom na regulację siedzenia: Pozwalanie dzieciom na regulację siedzeń zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może to doprowadzić do poważnych obrażeń, jeśli ręce lub nogi dziecka zostaną przytrzaśnięte przez siedzenie.

Nie prowadź samochodu przy odblokowanym oparciu: Oparcia pełnią ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów samochodu.

Pozostawienie odblokowanego oparcia zagraża bezpieczeństwu przy gwałtownym hamowaniu lub zderzeniu, gdyż istnieje możliwość wyrzucenia pasażerów lub uderzenia pasażerów przewożonymi bagażami, czego skutkiem mogą być poważne obrażenia. Po każdorazowej zmianie pochylenia oparcia, nawet w przypadku braku pasażerów, upewnij się, czy oparcie jest zablokowane.

Siedzenie kierowcy reguluj tylko w czasie postoju samochodu: Regulacja siedzenia kierowcy podczas jazdy zagraża bezpieczeństwu. Prowadzący może utracić kontrolę nad samochodem i spowodować wypadek.

Nie modyfikuj, ani nie wymieniaj przednich siedzeń: Modyfikacje lub wymiana przednich siedzeń, w tym wymiana tapicerki i/lub odkręcanie jakichkolwiek śrub, zagraża bezpieczeństwu. Przednie siedzenia zawierają elementy systemu poduszek powietrznych SRS niezbędne do jego prawidłowego działania. Jakiekolwiek modyfikacje mogą prowadzić do uszkodzenia systemu SRS i spowodować poważne obrażenia. W przypadku konieczności wymontowania lub wymiany przednich siedzeń skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

Nie korzystaj z samochodu w przypadku uszkodzenia przednich siedzeń: Jazda z uszkodzonymi przednimi siedzeniami zagraża bezpieczeństwu. Zderzenia, nawet te niepowodujące zadziałania poduszek powietrznych, mogą prowadzić do uszkodzenia przednich siedzeń, które zawierają elementy systemu poduszek powietrznych. W przypadku kolejnego zderzenia może to spowodować niezadziałanie poduszki powietrznej i w konsekwencji obrażenia ciała. Po każdej kolizji drogowej skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy, aby sprawdzić przednie siedzenia, napinacze pasów bezpieczeństwa oraz poduszki powietrzne.

Nie jedź samochodem przy mocno odchylonym oparciu: Jazda w pozycji mocno odchylonej zagraża bezpieczeństwu, ponieważ pasy bezpieczeństwa nie zapewniają wówczas pełnej ochrony. W razie gwałtownego hamowania lub zderzenia, możesz wyślizgnąć się spod pasa i odnieść poważne obrażenia. Dla maksymalnego bezpieczeństwa usiądź w pozycji wyprostowanej, pewnie opierając plecy o oparcie siedzenia.

Nie umieszczaj między oparciem siedzenia a Twoimi plecami żadnych przedmiotów, na przykład poduszki: Umieszczanie przedmiotów takich jak poduszka między plecami, a oparciem siedzenia zagraża bezpieczeństwu, ponieważ nie będziesz wówczas w stanie zachować bezpiecznej pozycji podczas jazdy, a pas bezpieczeństwa nie będzie mógł zapewnić w pełni swego działania w razie kolizji, co może z kolei doprowadzić do poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń ciała.

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod siedzeniem: Przedmioty takie mogłyby zablokować się i spowodować, że siedzenie nie będzie bezpiecznie umocowane, co z kolei może doprowadzić do wypadku.

Nie umieszczaj bagażu i przedmiotów powyżej wysokości oparć siedzeń tylnych: Ułożenie ładunku lub innych bagaży ponad wysokość oparć zagraża bezpieczeństwu. W przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia przedmioty mogą przesunąć się raniąc pasażerów.

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy bagaż i ładunek są dobrze zabezpieczone: Niezabezpieczony bagaż zagraża bezpieczeństwu podczas jazdy, ponieważ w razie gwałtownego hamowania lub zderzenia może przemieścić się i spowodować obrażenia ciała u pasażerów.

Nigdy nie pozwalaj pasażerowi na siadanie lub stawanie na złożonym oparciu podczas jazdy: Jazda samochodem, podczas gdy pasażer znajduje się na złożonym oparciu, jest niebezpieczna. Szczególnie niebezpieczne jest przewożenie dzieci na złożonym oparciu. Przy gwałtownym zatrzymaniu lub nawet niegroźnym zderzeniu, dziecko które nie siedzi w prawidłowej pozycji siedzenia z zapiętym pasem bezpieczeństwa lub w foteliku dla dziecka, może upaść do przodu, do tyłu lub nawet zostać wyrzucone na zewnątrz samochodu, co grozi poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Dziecko może także wpaść do bagażnika lub na innych pasażerów, co grozi poważnymi obrażeniami.

Nigdy nie dawaj dzieciom kluczyków do samochodu, ani nie pozwalaj im bawić się w samochodzie (Sedan): Zabawa składanym tylnym siedzeniem jest niebezpieczna. Po ustawieniu oparcia w pozycji pionowej, dziecko które znalazło się podczas zabawy w bagażniku nie będzie mogło wydostać się drogą, którą weszło. Jeśli masz małe dzieci, zawsze blokuj tylne oparcie.

Zawsze pozostawiaj samochód zamknięty i przechowuj kluczyki w bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci miejscu (Sedan): Pozostawienie niezamkniętego samochodu lub kluczyków w miejscu dostępnym dla dzieci zagraża bezpieczeństwu. Dzieci, które wejdą do bagażnika przez złożone tylne oparcie lub otwarty bagażnik, mogą zostać przypadkowo uwięzione w jego wnętrzu. Grozi to śmiercią lub uszkodzeniami mózgu z powodu przegrzania, szczególnie w okresie letnim. Zawsze blokuj drzwi i pokrywę bagażnika oraz dodatkowo pozostawiaj zablokowane oparcie tylnego siedzenia, niezależnie od obecności dzieci.

PRZESTROGA

UWAGA

Przy ustawianiu tylnego siedzenia do pozycji normalnej eksploatacji zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie pasa bezpieczeństwa. Sprawdź, czy pas bezpieczeństwa swobodnie wysuwa się i zwija.

Siedzenia

...

Przednie siedzenia

Regulacja siedzenia Przesuwanie siedzenia Aby przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu, pociągnij do góry dźwignię, przesuń ...

Categorie