Mazda 2: Napinacz i ogranicznik napięcia pasa bezpieczeństwa

Mazda 2 –> Podstawowe wyposażenie związane z bezpieczeństwem –> Pasy bezpieczeństwa –> Napinacz i ogranicznik napięcia pasa bezpieczeństwa

Dla optymalnej ochrony przednie pasy bezpieczeństwa oraz tylne zewnętrzne pasy bezpieczeństwa* są wyposażone w napinacze i ograniczniki napięcia.

Właściwe działanie obydwu tych systemów wymaga prawidłowego zapięcia pasów bezpieczeństwa.

Napinacze: W razie rozpoznania kolizji napinacze pasów uaktywniają się wraz z poduszkami powietrznymi.

Więcej szczegółowych informacji, patrz rozdział "Okoliczności zadziałania poduszek powietrznych SRS" (strona 2-59).

Zwijacze pasów bezpieczeństwa gwałtownie ograniczają ich długość w momencie zadziałania poduszek powietrznych. Po każdym zadziałaniu poduszek powietrznych i napinaczy pasów muszą one zostać wymienione.

O nieprawidłowym funkcjonowaniu systemu lub jego stanie informuje specjalne ostrzeżenie.

Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze/ sygnalizacyjne" na stronie 4-40.

Patrz "Sygnał ostrzegawczy systemu poduszek powietrznych/systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa" na stronie 7-47.

(Z wyłącznikiem przedniej poduszki powietrznej pasażera) Napinacz pasa bezpieczeństwa przedniego siedzenia pasażera, podobnie jak poduszka powietrzna przedniego pasażera, działa jedynie wtedy, gdy wyłącznik poduszki powietrznej jest ustawiony w pozycji ON.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w rozdziale dotyczącym wyłącznika poduszki powietrznej przedniego siedzenia pasażera (strona 2-50).

Ogranicznik napięcia: Ogranicznik napięcia zwalnia taśmę pasa w sposób kontrolowany dla ograniczenia nacisku pasa na klatkę piersiową.

Ponieważ przy zderzeniu czołowym siła działająca na pas bezpieczeństwa jest największa, ogranicznik napięcia działa w sposób automatyczny i może zadziałać podczas każdego zderzenia przy wystarczającym, gwałtownym przemieszczeniu się kierowcy lub pasażera.

Po każdej kolizji, również w okolicznościach, gdy napinacze nie zadziałały, stan ogranicznika napięcia musi zostać poddany kontroli przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

OSTRZEŻENIE

Używaj pasów bezpieczeństwa wyłącznie w sposób zalecany w instrukcji: Nieprawidłowe ułożenie pasów bezpieczeństwa zagraża bezpieczeństwu. Przy jego niewłaściwym ułożeniu, napinacz i ogranicznik napięcia nie zapewniają odpowiedniej ochrony podczas zderzenia, co może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Więcej informacji na temat zapinania pasów bezpieczeństwa znajduje się w rozdziale "Zapinanie pasa bezpieczeństwa" (strona 2-19).

Napinacze i ograniczniki napięcia pasów bezpieczeństwa powinny być natychmiast wymienione, jeżeli pojazd uczestniczył w wypadku, a mechanizmy zadziałały: Po każdym zderzeniu napinacze pasów bezpieczeństwa i poduszki powietrzne powinny być sprawdzone przez specjalistyczny serwis.

Zalecamy korzystanie z Autoryzowanych Stacji Obsługi Mazdy. Podobnie jak poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa oraz ograniczniki napięcia mogą zadziałać tylko raz.

Po wypadku nie nadają się do ponownego użycia i muszą być natychmiast wymienione.

Niewymienione napinacze pasów bezpieczeństwa oraz ograniczniki napięcia powodują zwiększenie ryzyka obrażeń ciała podczas następnego zderzenia.

Nie modyfikuj elementów, przewodów, ani nie używaj testerów elektronicznych do systemu napinaczy: Modyfikacja elementów lub przewodów systemu napinaczy, włącznie z użyciem testerów elektronicznych, zagraża bezpieczeństwu. Może to spowodować przypadkowe zadziałanie lub uszkodzenie napinacza, co uniemożliwi jego zadziałanie podczas wypadku.

W wyniku tego osoby dokonujące naprawy lub pasażerowie mogą odnieść poważne obrażenia.

Prawidłowa utylizacja systemu napinaczy: Niewłaściwa utylizacja napinaczy lub złomowanie pojazdu z aktywnymi napinaczami zagraża bezpieczeństwu. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała.

Informacji na temat bezpiecznej utylizacji napinaczy lub złomowania pojazdu wyposażonego w system napinaczy udzielają specjalistyczne serwisy. Zalecamy kontakt z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

UWAGA

Systemy ostrzegawcze związane z pasami bezpieczeństwa

Jeśli system rozpozna, że pas pasażera nie jest zapięty, wówczas lampka ostrzegawcza oraz dźwiękowy sygnał ostrzegają pasażer ...

Pas bezpieczeństwa tylnego środkowego siedzenia

Zapinanie pasa bezpieczeństwa 1. Pociągnij za klamrę pasa na żądaną długość. 2. Włóż klamrę do gniazda, a ...

Categorie