Mazda 2: Systemy ostrzegawcze związane z pasami bezpieczeństwa

Mazda 2 –> Podstawowe wyposażenie związane z bezpieczeństwem –> Pasy bezpieczeństwa –> Systemy ostrzegawcze związane z pasami bezpieczeństwa

Jeśli system rozpozna, że pas pasażera nie jest zapięty, wówczas lampka ostrzegawcza oraz dźwiękowy sygnał ostrzegają pasażera.

Patrz rozdział "Podejmowanie działań" na stronie 7-41.

Patrz rozdział "Sygnał ostrzegawczy pasa bezpieczeństwa" na stronie 7-47.

Lampka sygnalizacyjna pasa bezpieczeństwa (siedzenie tylne) (zielona) *


Lampka ta włącza się, gdy włączony jest zapłon i pas bezpieczeństwa siedzenia tylnego jest zapięty.

Pas bezpieczeństwa

Zapinanie pasa bezpieczeństwa Umieść część biodrową możliwie nisko, nie na brzuchu, a następnie wyreguluj część b ...

Napinacz i ogranicznik napięcia pasa bezpieczeństwa

Dla optymalnej ochrony przednie pasy bezpieczeństwa oraz tylne zewnętrzne pasy bezpieczeństwa* są wyposażone w napinacze i ograniczniki napięcia. ...

Categorie