Mazda 2: Pas bezpieczeństwa tylnego środkowego siedzenia

Mazda 2 –> Podstawowe wyposażenie związane z bezpieczeństwem –> Pasy bezpieczeństwa –> Pas bezpieczeństwa tylnego środkowego siedzenia

Zapinanie pasa bezpieczeństwa

1. Pociągnij za klamrę pasa na żądaną długość.

2. Włóż klamrę do gniazda, aż usłyszysz "kliknięcie" zatrzasku.

Zapinanie pasa bezpieczeństwa


3. Wyreguluj długość pasa.

Aby wydłużyć pas, przytrzymaj klamrę pasa bezpieczeństwa pod kątem prostym do taśmy i pociągnij. Aby skrócić, pociągnij za luźny koniec taśmy.

Wydłużanie


Skracanie


4. Upewnij się, czy pas biodrowy jest ciasno dopasowany do ciała.

Zapinanie pasa bezpieczeństwa


OSTRZEŻENIE

Używanie pasa biodrowego: Pas biodrowy ułożony zbyt wysoko zagraża bezpieczeństwu. W razie zderzenia takie ułożenie pasa spowoduje skupienie siły uderzenia bezpośrednio na brzuchu, co może wywołać poważne obrażenia wewnętrzne. Ułóż pas biodrowy możliwie ciasno i możliwie nisko.

Odpinanie pasa bezpieczeństwa

Naciśnij przycisk w gnieździe.

Odpinanie pasa bezpieczeństwa


Napinacz i ogranicznik napięcia pasa bezpieczeństwa

Dla optymalnej ochrony przednie pasy bezpieczeństwa oraz tylne zewnętrzne pasy bezpieczeństwa* są wyposażone w napinacze i ograniczniki napięcia. ...

Foteliki dla dzieci

...

Categorie