Kia Rio: Zakres odpowiedzialności właściciela

Kia Rio –> Przeglądy i obsługa samochodu –> Przeglądy i obsługa samochodu –> Zakres odpowiedzialności właściciela

UWAGA Przeglądy i obsługa samochodu, a także przechowywanie dokumentacji należą do obowiązków właściciela.

Użytkownik powinien przechowywać dokumenty, które wykazują, że pojazd został poddany planowym przeglądom zgodnie z kartami serwisowymi konserwacji przedstawionymi na następnych stronach. Informacja ta będzie Wam potrzebna do zapewnienia zgodności z wymaganiami podanymi w gwarancji pojazdu dotyczącymi przeglądów i obsługi technicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące pojazdu są zamieszczone w Twojej Książce gwarancyjnej oraz przeglądów i obsługi technicznej Gwarancja nie obejmuje napraw i regulacji, będących wynikiem nieprawidłowej konserwacji lub braku wymaganej konserwacji.

Zalecamy, aby przeglądy konserwacyjne i naprawy Twojego pojazdu były wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Autoryzowany sprzedawca Kia spełnia wymagania wszystkich norm wysokiej jakości serwisu Kia i otrzymuje wsparcie techniczne od Kia, co pozwala na wykonanie powierzonych czynności tak, aby Klienci uzyskali satysfakcję z naszego serwisu.

Przeglądy i obsługa samochodu

Przy wykonywaniu wszystkich czynności konserwacyjnych lub przeglądów musisz postępować z największą ostrożnością, aby unikn&# ...

Środki ostrożności, jakie właściciel powinien zachować przy przeglądach i konserwacji

Nieprawidłowa lub niekompletna obsługa może spowodować powstanie problemów. W rozdziale tym podano instrukcje odnoszące się tylko do tych e ...

Categorie