Kia Rio: Środki ostrożności, jakie właściciel powinien zachować przy przeglądach i konserwacji

Kia Rio –> Przeglądy i obsługa samochodu –> Przeglądy i obsługa samochodu –> Środki ostrożności, jakie właściciel powinien zachować przy przeglądach i konserwacji

Nieprawidłowa lub niekompletna obsługa może spowodować powstanie problemów. W rozdziale tym podano instrukcje odnoszące się tylko do tych elementów podlegających konserwacji, w przypadku których konserwacja jest łatwa do przeprowadzenia.

Jak to wyjaśniono wcześniej w tym rozdziale, kilka procedur może być wykonywanych tylko przez autoryzowanego sprzedawcę Kia, korzystającego ze specjalnych narzędzi.

UWAGA Nieprawidłowa konserwacja przeprowadzona przez właściciela podczas okresu gwarancyjnego może spowodować anulowanie gwarancji. Szczegóły znaleźć można w Książce gwarancyjnej oraz przeglądów i obsługi załączonej do pojazdu. Jeśli nie będziesz pewien, jaki sposób postępowania należy zastosować przy serwisie lub konserwacji, powinieneś zlecić te czynności autoryzowanemu sprzedawcy Kia.

OSTRZEŻENIE - Czynności konserwacyjne
  •  Wykonywanie czynności konserwacyjnych może być niebezpieczne. Podczas wykonywania niektórych czynności konserwacyjnych możesz odnieść poważne obrażenia. Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia lub nie dysponujesz odpowiednimi narzędziami lub wyposażeniem do przeprowadzania tych zabiegów, powinieneś zlecić wykonanie tych prac autoryzowanemu sprze-dawcy Kia.
  • Praca pod pokrywą komory silnikowej przy włączonym silniku jest niebezpieczna. Staje się ona jeszcze bardziej niebezpieczna, jeżeli ma się na sobie biżuterię lub luźną odzież.

    Mogą one zostać wciągnięte przez ruchome części, co może doprowadzić do obrażeń ciała. Z tego też względu jeśli będziesz musiał pracować pod pokrywą komory silnikowej przy włączonym silniku, powinieneś pamiętać o zdjęciu biżuterii (w szczególności pierścionków, bransoletek, zegarków i naszyjników) oraz wszelkich krawatów, szali i podobnych luźnych części garderoby, zanim zbliżysz się do pracującego silnika lub wentylatorów chłodzących.

 

OSTRZEŻENIE - Silnik Diesla Nie wolno nigdy wykonywać żadnych czynności przy układzie wtryskowym przy pracującym silniku lub w ciągu 30 sekund od zatrzymania silnika. Pompa wysokociśnieniowa, listwa paliwowa, wtryskiwacze i przewody wysokociśnieniowe podlegają wysokim ciśnieniom nawet po zatrzymaniu silnika.Wytrysk paliwa padający na ciało z ewentualnych nieszczelnościach przewodów paliwowych może spowodować poważne obrażenia. Osoby używające stymulatorów serca nie powinny zbliżać się do modułu sterowania (ECU) lub wiązek przewodów podczas pracy silnika w komorze silnikowej na odległość mniejszą od 30 cm, gdyż silne prądy w elektronicznym układzie sterowania silnika wytwarzają silne pola magnetyczne.

Zakres odpowiedzialności właściciela

UWAGA Przeglądy i obsługa samochodu, a także przechowywanie dokumentacji należą do obowiązków właściciela. Użytkownik powini ...

Konserwacja przeprowadzana przez właściciela pojazdu

Niżej podane wykazy zawierają czynności kontrolne i przeglądy pojazdu, które powinny być wykonywane przez właściciela lub autoryzowaneg ...

Categorie