Kia Rio: Ustawienia zegara

Funkcja ta jest wykorzystywana do ustawiania zegara.

Nacisnąć i przytrzymać klawisz
(ponad 0,8 sekundy) Ustawić za
pomocą pokrętła (TUNE)
❈ Ustawić aktualnie wskazywaną wartość liczbową. Ustawić [godzinę] i nacisnąć pokrętło strojenia, aby ustawić [minutę].

Ustawienia audio

Funkcja ta jest wykorzystywana do sterowania Tonami niskimi (Bass), Tonami wysokimi (Treble), (Równoważeniem między głośnikami przód - tył ...

Radio

Zmiana trybu RADIA Nacisnąć klawisz aby kolejno zmieniać tryb pomiędzy FM1 ➟ FM2 ➟ AM.  Kiedy zasilanie jest wyłączone, ...

Categorie