Kia Rio: Radio

Zmiana trybu RADIA

Zmiana trybu RADIA


Nacisnąć klawisz aby kolejno
zmieniać tryb pomiędzy FM1 ➟ FM2 ➟ AM.

Regulacja głośności

Aby regulować głośność obracaj pokrętło regulacji głośności (VOL) w lewo/w
prawo.

Przycisk SEEK (Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości radiostacji)

Nacisnąć klawisz ,


Programowanie SEEK (z Automatycznym wyszukiwaniem częstotliwości radiostacji)

Nacisnąć klawisz
~


AST (Auto zapisywanie częstotliwości)

Nacisnąć klawisz


Wybieranie podczas ręcznego przeszukiwania

Obrócić pokrętło strojenia
(TUNE) w lewo/w prawo, aby regulować częstotliwość.


OSTROŻNIE PRZY KORZYSTANIU Z URZąDZENIA USB
 •  Aby korzystać z urządzenia USB, należy się upewnić, czy urządzenie nie jest podłączone, w chwili uruchamiania samochodu.

  Urządzenie należy podłączyć po uruchomieniu samochodu.

 •  Jeśli silnik samochodu zostanie uruchomiony przy podłączonym urządzeniu USB, może nastąpić uszkodzenie urządzenia USB.

  (Napędy USB są bardzo czułe na udary prądu elektrycznego.)

 •  Jeśli silnik jest uruchamiany lub wyłączany przy podłączonym urządzeniu USB, zewnętrzne urządzenie USB może nie działać.
 •  Może ono nie móc odtwarzać nieautentycznych plików MP3 lub WMA.
 1.  Może ono odtwarzać pliki MP3 o prędkości kompresji od 8 kb/sek~320 kb/sek.
 2.  Może ono odtwarzać tylko pliki muzyczne WMA o prędkości kompresji od 8 kb/sek~320 kb/sek.
 • Przy podłączaniu i odłączaniu wewnętrznego lub zewnętrznego urządzenia USB, należy podejmować środki ostrożności odnoszące się do elektryczności statycznej.
 •  Szyfrowany ODTWARZACZ MP3 nie jest rozpoznawany.
 •  W zależności od stanu zewnętrznego urządzenia USB, podłączone zewnętrzne urządzenie USB może nie być rozpoznawane.
 •  Kiedy ustawienie formatowanego bajta/sektora zewnętrznego urządzenia USB nie jest równe 512 BAJTÓW albo 2048 BAJTÓW, wtedy urządzenie nie będzie rozpoznawane.
 •  Należy wykorzystywać jedynie urządzenia USB formatowane zgodnie z FAT 12/16/32.
 •  Urządzenia USB bez uwierzytelniania USB I/F mogą nie być rozpoznawane.
 •  Należy upewnić się, czy gniazdo przyłączeniowe USB nie styka się z ciałem człowieka lub innymi przedmiotami.
 • Jeśli użytkownik będzie wielokrotnie podłączał i odłączał urządzenie USB w krótkich odstępach czasu, może to spowodować jego uszkodzenie.
 •  Przy podłączaniu i odłączaniu urządzenia USB może być słyszalny dziwny dźwięk.
 •  Jeśli użytkownik odłączy zewnętrzne urządzenie USB podczas trybu odtwarzania USB, urządzenie to może zostać uszkodzone lub zacznie działać nieprawidłowo. Dlatego zewnętrzne urządzenie USB należy odłączać, wtedy, gdy system audio jest wyłączony lub znajduje się w innym trybie działania.

  (np. Radia lub CD)

 •  W zależności od typu lub pojemności zewnętrznego urządzenia USB lub typu plików zapisanych w urządzeniu, do jego rozpoznania potrzebny będzie różny czas.
 •  Nie należy wykorzystywać urządzenia USB do innych celów, niż odtwarzanie plików muzycznych.
 • Odtwarzanie filmów wideo USB nie jest obsługiwane.
 •  Używanie akcesoriów USB takich jak ładowarki, grzałki, z użyciem USB I/F może obniżyć parametry działania lub spowodować uszkodzenie.
 •  Jeśli użytkownik będzie wykorzystywał urządzenia takie jak koncentratory sieci USB kupione oddzielnie, system audio samochodu może nie rozpoznać urządzenia USB. W takim przypadku, urządzenie USB należy podłączyć bezpośrednio do gniazda multimedialnego samochodu.
 •  Jeżeli urządzenie USB jest dzielone przez napędy logiczne, system audio samochodu będzie rozpoznawał jedynie pliki muzyczne w napędzie o najwyższym priorytecie.
 •  Takie urządzenia jak odtwarzacze MP3 / Telefony komórkowe/Aparaty cyfrowe, które nie są rozpoznawane przez standard USB I/F, mogą nie być rozpoznawane.
 • W niektórych urządzeniach ładowanie przez USB może nie być obsługiwane.

  *Do korzystania z iPod należy wykorzystywać wyłącznie kabel iPod (Dostarczany lub sprzedawany oddzielnie).

 •  Niektóre niestandardowe urządzenia USB (TYPY USB W OBUDOWIE METALOWEJ) mogą nie być rozpoznawane.
 •  Niektóre czytniki pamięci masowej USB (takie jak CF, SD, microSD itd.) lub zewnętrzne dyski twarde (HDD) mogą nie być rozpoznawane.
 •  Pliki muzyczne zabezpieczone za pomocą DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT) nie są rozpoznawane.
 •  Podczas korzystania z systemu audio, dane w pamięci USB mogą zostać utracone.

  Ważne dane należy zawsze przechowywać na indywidualnym nośniku danych.

 • Należy unikać korzystania z pamięci USB, które mogą być stosowane jako breloczki do kluczy lub akcesoria telefonów komórkowych ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie gniazdka USB. Prosimy pamiętać o korzystaniu jedynie z produktów posiadających taki wtyk, jak pokazano na rysunku.

UWAGA - Odtwarzanie niekompatybilnych płyt audio CD zabezpieczonych przed kopiowaniem Niektóre płyty audio CD zabezpieczone przed kopiowaniem, które nie są zgodne z międzynarodowymi normami audio CD (Czerwona księga), mogą nie być odtwarzane w systemie audio samochodu.

Prosimy zauważyć, że jeśli użytkownik spróbuje odtwarzać płyty audio CD zabezpieczone przed kopiowaniem, których odtwarzacz CD może nie odtwarzać prawidłowo, może to oznaczać, że płyty CD są uszkodzone, a nie odtwarzacz.

UWAGA: Kolejność odtwarzania plików (folderów) :

 1.  Kolejność odtwarzania utworów: 1 do 14 kolejno.
 2. Kolejność odtwarzania folderów: ❋ Jeśli w folderze nie ma piosenek, folder nie jest wyświetlany.

Radio


UWAGI ODNOŚNIE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA IPOD

OSTROŻNIE PODCZAS KORZYSTANIA Z URZąDZENIA IPOD
 •  W celu obsługi urządzenia iPod przyciskami audio systemu audio, potrzebny jest kabel zasilania iPod marki Kia. Kabel USB firmy Apple może powodować wadliwe działanie i nie należy go używać w pojazdach Kia.

  ❋ Kabel zasilania iPoda marki Kia można kupić w sieci sprzedaży Kia.

 •  Podczas podłączania urządzenia iPod kablem zasilania iPod, należy włożyć do końca złącze go gniazdka multimedialnego. Jeżeli nie włoży się go do końca, może to być przyczyną przerwania komunikacji między iPodem i systemem audio.
 •  Podczas regulowania efektów głosowych w iPodzie i systemie audio, efekty dźwiękowe obu urządzeń mogą się na siebie nałożyć oraz obniżyć jakość dźwięku lub spowodować jego zakłócenia.
 • Podczas regulowania głośności systemu audio należy wyłączyć funkcję korektora iPoda, a podczas korzystania z korektora iPoda należy wyłączyć korektor systemu audio.
 •  Kiedy podłączony jest kabel urządzenia iPod, system może się przełączyć do trybu AUX, nawet bez podłączania iPoda powodując zakłócenia. Dlatego należy odłączać kabel urządzenia iPod, jeżeli nie korzysta się z urządzenia.
 •  Jeżeli nie korzysta się z urządzenia iPod z użyciem systemu audio samochodu, należy odłączyć kabel iPoda od iPoda.

  Inaczej iPod może pozostać w trybie akcesoriów i nie działać prawidłowo.


 • Do podłączania iPoda, należy użyć końcówek USB/AUX.
 •  Podczas odłączania iPoda, należy odłączyć obie końcówki USB/AUX.
 •  Specjalny kabel iPoda należy podłączyć do obu końcówek USB/AUX, aby można ładować iPoda i wykonywać operacje.

Ustawienia zegara

Funkcja ta jest wykorzystywana do ustawiania zegara. Nacisnąć i przytrzymać klawisz (ponad 0,8 sekundy) Ustawić za pomocą pokrętła (TUNE) ...

Podstawowy sposób korzystania: USB / iPod

Nacisnąć klawisz , aby zmieniać tryby w kolejności USB(iPod) ➟ AUX. ❈ Po podłączeniu USB muzyka jest odtwarzana automatycznie. & ...

Categorie