Kia Rio: Podstawowy sposób korzystania: USB / iPod

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Podstawowy sposób korzystania: USB / iPod

Nacisnąć klawisz , aby zmieniać
tryby w kolejności USB(iPod) ➟ AUX.

❈ Po podłączeniu USB muzyka jest odtwarzana automatycznie.

❈ Jeżeli urządzenie dodatkowe nie jest podłączone, na wyświetlaczu pojawia przez 5 sekund "No Media" (Brak nośnika) i wyświetlacz powraca do poprzedniego trybu.

Repeat (Powtórzenie)

Podczas odtwarzania utworu (pliku), klawisz (RPT)


Tryb USB, iPod: na ekranie RPT

Tryb USB: na ekranie


Random (Odtwarzanie losowe)

Podczas odtwarzania utworu (pliku), klawisz (RDM)


Tryb USB: na ekranie RDM

Tryb USB: A.RDM na ekranie

Tryb iPod: na ekranie A.RDM

Tryb iPod: na ekranie A.RDM

Zmiana między piosenkami/plikami

Podczas odtwarzania utworu (pliku), klawisz


Kiedy odtwarzany jest utwór (plik), klawisz


SCAN (SKANOWANIE): Tryb USB

Podczas odtwarzania utworu (pliku), klawisz


Skanuje wszystkie utwory, począwszy od następnego, każdy przez 10 sekund.

❈ Naciśnij ponownie klawisz aby
wyłączyć.

❈ Funkcja Skanowanie (SCAN) nie jest obsługiwana w trybie iPod.

Przeszukiwanie folderu: Tryb USB

Podczas odtwarzania pliku, klawisz (Folder w górę)


Podczas odtwarzania pliku, klawisz (Folder w dół)


❈ Jeśli folder jest wybrany przez naciśnięcie pokrętła TUNE, odtwarzany będzie pierwszy plik wybranego folderu.

Przeszukiwanie plików

MENU: Tryb iPod

Podczas odtwarzania pliku, klawisz
(MENU)


Powoduje wejście w tryb przeszukiwania kategorii.

Przechodzi do następnej listy wyższego poziomu przy każdym wciśnięciu klawisza.

Informacje

Podczas odtwarzania pliku, klawisz
(INFO)
Spowoduje, że informacje o aktualnym pliku wyświetlane są w następującej kolejności

AUX

Funkcja ta jest wykorzystywana do odtwarzania NOŚNIKÓW zewnętrznych, aktualnie podłączonych do gniazda AUX. Tryb AUX będzie uruchamiany automatycznie, kiedy tylko urządzenie zewnętrzne zostanie już podłączone. Jeśli urządzenie zewnętrzne jest już podłączone, możesz również nacisnąć klawisz MEDIA, aby przełączyć urządzenie do trybu AUX.

AUX


❈ Tryb AUX nie może być uruchomiony, jeżeli do gniazda AUX nie podłączono wtyczki przewodu urządzenia.

UWAGA ODNOŚNIE KORZYSTANIA Z GNIAZDA AUX

AM100IHEE

AM100IHEE


AM110IHEE

AM110IHEE


❋ Jeżeli funkcja Bluetooth Wireless Technology nie jest obsługiwana, nie będzie wyświetlane żadne logo .


AM100IHEG

AM100IHEG


AM110IHEG

AM110IHEG


AM100IHGG


AM110IHGG

AM110IHGG


❋ Jeżeli funkcja Bluetooth Wireless Technology nie jest obsługiwana, nie będzie wyświetlane żadne logo .


Radio

Zmiana trybu RADIA Nacisnąć klawisz aby kolejno zmieniać tryb pomiędzy FM1 ➟ FM2 ➟ AM.  Kiedy zasilanie jest wyłączone, ...

Sterowniki systemu i funkcje

...

Categorie