Kia Rio: Ustawienia audio

Funkcja ta jest wykorzystywana do sterowania Tonami niskimi (Bass), Tonami wysokimi (Treble), (Równoważeniem między głośnikami przód - tył (Fader), Równoważeniem między głośnikami lewej i prawej strony (Balance) i Przewijania (Scroll).

Naciśnij pokrętło strojenia (TUNE)
Wybierz menu za pomocą pokrętła
(TUNE) Obracaj pokrętło TUNE w
lewo/w prawo, by ustawić

Ustawienia audio


❈ Scroll : W czasie odtwarzania
plików MP3, tekst jest przewijany w sposób ciągły.

Scroll : tekst jest przewijany tylko
jeden raz.

Jednostka główna systemu audio

: Zmienia tryby pomiędzy FM/AM  : Zmienia tryby pomiędzy trybami USB, iPod i AUX   Pokrętło Zasilania/Głośności ...

Ustawienia zegara

Funkcja ta jest wykorzystywana do ustawiania zegara. Nacisnąć i przytrzymać klawisz (ponad 0,8 sekundy) Ustawić za pomocą pokrętła (TUNE) ...

Categorie