Kia Rio: System sterujący ogranicznikiem prędkości

Kia Rio –> Jazda samochodem –> System sterujący ogranicznikiem prędkości

Użytkownik może ustawić ogranicznik prędkości, kiedy nie chce jechać powyżej określonej prędkości. Jeżeli będzie jechał z prędkością przekraczającą ustawiony wcześniej limit, będzie działał system ostrzegawczy (ustawiony limit prędkości będzie migał i będzie słychać gong ostrzegawczy) dopóki pojazd nie wróci do prędkości zawartej w limicie.

UWAGA Kiedy działa sterowanie ogranicznikiem prędkości, system tempomatu nie może być włączony.

Przełącznik sterujący ogranicznikiem prędkości

Przywracanie prędkości tempomatu podczas jazdy z prędkością większą niż 40 km/h (25 mili/h)

Jeśli do anulowania działania tempomatu użyta została metoda inna niż wyłącznik CRUISE ON-OFF ( / ON/OFF) i układ wciąż je ...

Przełącznik sterowania ogranicznikiem prędkości

CANCEL (ANULUJ): Anuluje działanie ogranicznika prędkości. : Włącza lub wyłącza sterowanie ogranicznikiem prędkości. RES+: ...

Categorie