Kia Rio: Aby wyłączyć sterowanie ogranicznikiem prędkości, należy wykonać co następuje

Kia Rio –> Jazda samochodem –> System sterujący ogranicznikiem prędkości –> Aby wyłączyć sterowanie ogranicznikiem prędkości, należy wykonać co następuje

Aby wyłączyć sterowanie ogranicznikiem prędkości, należy wykonać co następuje


Jeśli użytkownik naciśnie przełącznik CANCEL jeden raz, ustawiony limit prędkości zostanie anulowany, ale nie spowoduje to wyłączenia systemu. Jeśli użytkownik chce wyzerować limit prędkości, należy przesunąć dźwignię w górę (do RES+) lub w dół (do SET -) do uzyskania żądanej prędkości.

Aby wyłączyć sterowanie ogranicznikiem prędkości, należy wykonać co następuje


OSTROŻNIE Wskaźnik "OFF" będzie migać, jeśli w systemie ogranicznika prędkości istnieje usterka.

Jeśli tak się zdarzy, należy możliwie jak najszybciej umożliwić sprawdzenie samochodu przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Aby ustawić ogranicznik prędkości

 Aby włączyć system, należy nacisnąć przycisk ogranicznika prędkości w kierownicy. Wskaźnik ogranicznika pręd ...

Oszczędna eksploatacja samochodu

Niskie zużycie paliwa przez pojazd w dużej mierze zależy od stylu jazdy kierowcy, od tego, gdzie samochód jest prowadzony oraz kiedy. Każdy z tych ...

Categorie