Kia Rio: Aby ustawić ogranicznik prędkości

Kia Rio –> Jazda samochodem –> System sterujący ogranicznikiem prędkości –> Aby ustawić ogranicznik prędkości

Aby ustawić ogranicznik prędkości


  1.  Aby włączyć system, należy nacisnąć przycisk ogranicznika prędkości w kierownicy.

Wskaźnik ogranicznika
prędkości będzie się świecił.

Aby ustawić ogranicznik prędkości


  1. Przesunąć dźwignię w dół (do SET-).
  2. Przesunąć dźwignię w górę (do RES+) lub w dół (do SET-) i zwolnić ją przy żądanej prędkości. Przesunąć dźwignię w górę (do RES+) lub w dół (do SET-) i przytrzymać. Prędkość będzie rosnąć lub maleć co 5 km/godz. (3 mile/godz.).

Aby ustawić ogranicznik prędkości


Wyświetlona będzie ustawiona prędkość.

Aby ustawić ogranicznik prędkości


Aby jechać z prędkością przekraczającą ustawioną wartość limitu użytkownik musi mocno wcisnąć pedał gazu (ponad 80%), aż zadziała mechanizm redukcji przyspieszeniowej (kick down) wraz z wyemitowaniem dźwięku kliknięcia.

Następnie ustawiony limit prędkości zacznie migać i będzie słychać dźwięk gongu ostrzegawczego do czasu, aż użytkownik przywróci prędkość jazdy zgodną z ustawioną prędkością limitu.

UWAGA

Przełącznik sterowania ogranicznikiem prędkości

CANCEL (ANULUJ): Anuluje działanie ogranicznika prędkości. : Włącza lub wyłącza sterowanie ogranicznikiem prędkości. RES+: ...

Aby wyłączyć sterowanie ogranicznikiem prędkości, należy wykonać co następuje

Nacisnąć ponownie przełącznik ogranicznika prędkości. Nacisnąć przełącznik tempomatu (Jeśli użytkownik naci ...

Categorie