Kia Rio: Rozprowadzanie uszczelniacza

Niezwłocznie przejechać około 3 km (2 mile), aby równomiernie rozprowadzić uszczelniacz w oponie.

OSTROŻNIE Nie przekraczać prędkości 80 km/h (50 mile/h). Jeśli jest to możliwe, nie zmniejszać prędkości poniżej 20 km/h (12 mil/h). Jeśli podczas jazdy doznaje się jakichkolwiek niezwykłych drgań, zakłóceń jazdy lub hałasu, należy zredukować prędkość i jechać ostrożnie do momentu, gdy można bezpiecznie się zatrzymać na poboczu drogi.

Wezwać serwis lub holowanie.

Korzystanie z zestawu naprawczego TMK

1.Wypełniać uszczelniaczem stosując się ściśle do określonej kolejności, w przeciwnym wypadku uszczelniacz może się ulotni ...

Wytworzenie ciśnienia w oponie

 Po przejechaniu około 3 km (2 mil), zatrzymać się w odpowiednim miejscu.  Podłączyć złącze węża 9 sprę& ...

Categorie