Kia Rio: Wytworzenie ciśnienia w oponie

  1.  Po przejechaniu około 3 km (2 mil), zatrzymać się w odpowiednim miejscu.
  2.  Podłączyć złącze węża 9 sprężarki bezpośrednio do zaworu opony.
  3.  Podłączyć sprężarkę do gniazda zasilania pojazdu za pomocą przewodu i złączy.
  4.  Nastawić ciśnienie opony na 220 kPa (32 psi). Przy włączonym zapłonie, postępować jak podano.
OSTRZEŻENIE Nie dopuszczać do pracy sprężarki dłużej niż 10 minut, w przeciwnym razie urządzenie może się przegrzać i uszkodzić.
OSTROŻNIE Jeśli ciśnienie w oponie nie jest utrzymywane, przejechać pojazdem drugi raz, odnieść się do Rozprowadzania uszczelniacza. Następnie powtórzyć kroki od 1 do 4.

Użycie zestawu naprawczego TMK może być nieefektywne dla opony z uszkodzeniem większym niż około 4 mm (0.16 cala).

Jeśli opona nie może być naprawiona za pomocą zestawu naprawczego, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisu Kia lub warsztatem, który pracuje zgodnie z procedurami naprawczymi Kia, z odpowiednio przeszkolonym personelem.

 

OSTRZEŻENIE Ciśnienie w oponie musi wynosić, co najmniej 220 kPa (32 psi). Jeśli tak nie jest, nie należy kontynuować jazdy.

Wezwać serwis lub holowanie.

Rozprowadzanie uszczelniacza

Niezwłocznie przejechać około 3 km (2 mile), aby równomiernie rozprowadzić uszczelniacz w oponie. OSTROŻNIE Nie przekraczać pr ...

Uwagi dotyczące bezpiecznego stosowania zestawu naprawczego TMK

 Zaparkuj swój pojazd na poboczu drogi tak, aby można było pracować zestawem naprawczym z daleka od ruchu drogowego. Umieścić tr&o ...

Categorie