Kia Rio: Korzystanie z zestawu naprawczego TMK

1.Wypełniać uszczelniaczem stosując się ściśle do określonej kolejności, w przeciwnym wypadku uszczelniacz może się ulotnić pod wysokim ciśnieniem.

  1.  Potrząsnąć pojemnikiem z uszczelniaczem.
  2.  Przykręcić wąż przyłączeniowy 9 do złącza pojemnika uszczelniacza.
  3. Upewnić się, czy przycisk 8 znajdujący się na sprężarce nie jest wciśnięty.
  4. Odkręcić nakrętkę z zaworu uszkodzonego koła i przykręcić wąż 2 pojemnika uszczelniacza do zaworu.
  5. Włożyć pojemnik uszczelniacza do obudowy sprężarki tak, aby pojemnik znajdował się w pozycji pionowej.

Korzystanie z zestawu naprawczego TMK


  1. Upewnić się, czy sprężarka jest wyłączona, pozycja 0.
  2.  Podłączyć sprężarkę do gniazda zasilania pojazdu wykorzystując przewód i złącza.
  3.  Przy włączonym zapłonie:

Włączyć sprężarkę i pozwolić na działanie około 3 minut do napełnienia uszczelniaczem.

Ciśnienie w oponie po napełnieniu jest bez znaczenia.

  1. Wyłączyć sprężarkę.
  2. Odłączyć węże od złącza pojemnika uszczelniacza i od zaworu opony.

Odłożyć zestaw naprawczy TMK do miejsca jego przechowywania w pojeździe.

OSTRZEŻENIE Możliwe jest zatrucie i uduszenie się tlenkiem węgla, jeśli pozostawimy działający silnik w słabo wentylowanym lub nie wentylowanym miejscu (takim jak wnętrze budynku).

Elementy zestawu naprawczego TMK

0. Etykieta ograniczenia prędkości 1. Pojemnik z uszczelniaczem i etykieta z ograniczeniem prędkości 2.Wąż do napełniania uszczelniaczem ...

Rozprowadzanie uszczelniacza

Niezwłocznie przejechać około 3 km (2 mile), aby równomiernie rozprowadzić uszczelniacz w oponie. OSTROŻNIE Nie przekraczać pr ...

Categorie