Kia Rio: Automatyczny system regulacji klimatu

W celu usunięcia zamglenia z wewnętrznej powierzchni przedniej szyby panoramicznej

Automatyczny system regulacji klimatu


  1. Ustawić obroty dmuchawy do żądanej pozycji.
  2. Wybrać wymaganą temperaturę.
  3.  Nacisnąć przycisk odmrażania .

  4.  Klimatyzacja zostanie włączona w zależności od wykrytej temperatury otoczenia, a pobieranie (świeżego) powietrza z zewnątrz zostanie wybrane automatycznie.

Jeśli klimatyzacja i świeże powietrze nie zostaną wybrane automatycznie, należy ręcznie wyregulować odpowiedni przycisk.

Jeżeli wybrana jest pozycja , niskie
obroty dmuchawy zostaną automatycznie zwiększone.

W celu odmrożenia zewnętrznej strony przedniej szyby panoramicznej

Automatyczny system regulacji klimatu


  1.  Ustawić obroty dmuchawy na najwyższą wartość (skrajna prawa pozycja).
  2.  Ustawić temperaturę do pozycji maksymalnego nagrzewania (HI).
  3.  Nacisnąć przycisk odmrażania .

  4.  Klimatyzowanie będzie włączone odpowiednio do wykrytej temperatury otoczenia, a pozycja pobierania świeżego powietrza z zewnątrz (fresh) zostanie wybrana automatycznie.

Jeżeli wybrana jest pozycja ,
niskie obroty dmuchawy zostaną zwiększone.

System ręcznej regulacji klimatu

Aby usunąć zamglenie wewnętrznej strony przedniej szyby panoramicznej Wybrać dowolne obroty dmuchawy, z wyjątkiem pozycji "0". Wybrać  ...

Układ usuwania zaparowania (jeśli jest w wyposażeniu)

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo zaparowania przedniej szyby panoramicznej od środka, pobieranie powietrza i sterowanie klimatyzacją odbywa się automa ...

Categorie