Kia Rio: Układ usuwania zaparowania (jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Rio –> Systemy bezpieczeństwa samochodu –> Odmrażanie oraz usuwanie zaparowania przedniej szyby panoramicznej –> Układ usuwania zaparowania (jeśli jest w wyposażeniu)

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo zaparowania przedniej szyby panoramicznej od środka, pobieranie powietrza i sterowanie klimatyzacją odbywa się automatycznie, zgodnie z pewnymi warunkami takimi jak ustawienia lub
. Aby anulować
układ usuwania zaparowania lub do niego wrócić, należy wykonać, co następuje.

System ręcznej regulacji klimatu

Układ usuwania zaparowania


  1.  Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji ON.
  2. Obrócić pokrętło wyboru trybu pracy do pozycji odmrażania .

  3. Nacisnąć przycisk sterowania pobieraniem powietrza co najmniej 5 razy w przeciągu 3 sekund.

Lampka kontrolna znajdująca się w przycisku sterującym pobieraniem powietrza mignie 3 razy. Oznacza to, że układ usuwania zaparowania jest wyłączony lub powrócił do zaprogramowanego stanu.

Jeżeli akumulator został rozładowany lub odłączony, spowoduje to wyzerowanie statusu logiki usuwania zamglenia.

System automatycznego sterowania klimatem w kabinie (jeśli jest w wyposażeniu)

System automatycznego sterowania klimatem w kabinie


  1. Obrócić stacyjkę w położenie ON.
  2. Nacisnąć przycisk odmrażania ( ).

  3. Przytrzymując wciśnięty przycisk klimatyzacji (A/C) nacisnąć przycisk sterujący pobieraniem powietrza przynajmniej 5 razy w ciągu 3 sekund.

Wyświetlacz A/C mignie 3 razy. Oznacza to, że układ usuwania zaparowania jest wyłączony lub powrócił do zaprogramowanego stanu.

Jeżeli akumulator został rozładowany lub odłączony, system zostanie wyzerowany do stanu usuwania zaparowania.

System automatycznego usuwania zaparowania szyb (Tylko dla układów z automatycznym sterowaniem klimatem, jeśli jest w wyposażeniu)

System automatycznego usuwania zaparowania szyb


Automatyczne usuwanie zaparowania szyb redukuje możliwość zaparowania wnętrza przedniej szyby panoramicznej, przez automatyczne wykrywanie wilgoci na jej wewnętrznej stronie. System automatycznego usuwania zaparowania szyb działa, gdy włączony jest tryb AUTO układu klimatyzacji.

Wskaźnik ten świeci, gdy
system automatycznego usuwania zaparowania szyb wykryje wilgoć na wewnętrznej stronie przedniej szyby panoramicznej i działa.

Jeżeli większa ilość wilgoci jest obecna w samochodzie, będą funkcjonowały wyższe stopnie jak następuje.

Krok 1: Praca układu klimatyzacji Krok 2: Pozycja napływu powietrza z zewnątrz
Krok 3: Nadmuch powietrza na przednią szybę panoramiczną Krok 4: Zwiększenie nadmuchu powietrza na przednią szybę panoramiczną

Jeżeli pojazd wyposażony jest w system automatycznego usuwania zaparowania szyb, jest on włączany automatycznie, kiedy tylko spełnione są warunki włączenia. Jeżeli jednak użytkownik chce anulować system automatycznego usuwania zaparowania szyb, powinien 4 razy, w ciągu 2 sekund, nacisnąć przycisk odmrażacza przedniej szyby, jednocześnie wciskając przycisk AUTO.

Wskaźnik mignie 3 razy, aby powiadomić użytkownika, że system jest wyłączony.

Aby ponownie korzystać z systemu automatycznego usuwania zaparowania szyb, należy postępować zgodnie z wyżej wymienionymi procedurami.

Jeżeli akumulator został rozładowany lub odłączony, system zostanie wyzerowany do stanu automatycznego usuwania zaparowania szyb.

UWAGA Jeżeli w czasie działania systemu automatycznego usuwania zaparowania szyb ręcznie zostanie wybrane wyłączenie układu klimatyzacji, wskaźnik systemu automatycznego usuwania zaparowania szyb mignie 3 razy, aby powiadomić użytkownika, że wyłączenie układu klimatyzacji nie może być wybrane.

OSTROŻNIE Nie należy usuwać osłony czujnika znajdującej się w górnym narożniku przedniej szyby panoramicznej po stronie kierowcy. Może to doprowadzić do uszkodzenia elementów systemu, które nie będą objęte gwarancją.

Automatyczny system regulacji klimatu

W celu usunięcia zamglenia z wewnętrznej powierzchni przedniej szyby panoramicznej Ustawić obroty dmuchawy do żądanej pozycji. Wybrać wy ...

Schowki

Schowki te mogą być używane do przechowywania małych przedmiotów, potrzebnych kierowcy lub pasażerom. OSTROŻNIE  Aby unikn&# ...

Categorie