Kia Rio: System ręcznej regulacji klimatu

System ręcznej regulacji klimatu


Aby usunąć zamglenie wewnętrznej strony przedniej szyby panoramicznej

  1. Wybrać dowolne obroty dmuchawy, z wyjątkiem pozycji "0".
  2. Wybrać żądaną temperaturę.
  3. Wybrać pozycję lub
    .

  4.  Pobieranie świeżego powietrza z zewnątrz (fresh) oraz klimatyzowanie zostaną wybrane automatycznie.

Jeżeli klimatyzowanie oraz pozycja pobierania świeżego powietrza z zewnątrz (fresh) nie zostały wybrane automatycznie, należy nacisnąć ręcznie odpowiedni przycisk.

W celu odmrożenia zewnętrznej strony przedniej szyby panoramicznej

System ręcznej regulacji klimatu


  1.  Ustawić obroty dmuchawy na najwyższą wartość (skrajna prawa pozycja).
  2.  Ustawić temperaturę do pozycji maksymalnego nagrzewania.
  3. Wybrać pozycję .

  4.  Pobieranie świeżego powietrza z zewnątrz (fresh) oraz klimatyzowanie zostaną wybrane automatycznie.

Jeżeli wybrana jest pozycja ,
niskie obroty dmuchawy zostaną zwiększone.

Odmrażanie oraz usuwanie zaparowania przedniej szyby panoramicznej

OSTRZEŻENIE - Ogrzewanie przedniej szyby panoramicznej Podczas operacji schładzania przy wyjątkowo wilgotnej pogodzie, nie należy korzysta ...

Automatyczny system regulacji klimatu

W celu usunięcia zamglenia z wewnętrznej powierzchni przedniej szyby panoramicznej Ustawić obroty dmuchawy do żądanej pozycji. Wybrać wy ...

Categorie