Ford Fiesta: Ustawianie oparcia siedzenia w pierwotnym położeniu - wersje 3- drzwiowe

Ford Fiesta –> Siedzenia –> Siedzenia regulowane ręcznie –> Ustawianie oparcia siedzenia w pierwotnym położeniu - wersje 3- drzwiowe

OSTRZEŻENIE

Nie kładź żadnych przedmiotów za oparciem siedzenia, gdyż mogłoby to uniemożliwić zadziałanie mechanizmu blokowania siedzenia.

Ustawianie oparcia siedzenia w pierwotnym położeniu - wersje 3- drzwiowe


1. Przesuń siedzenie do tyłu, do końcowego położenia (położenia w pamięci) lub wybranego bliższego położenia siedzenia.

Wskazówka: Funkcja pamięci jest dostępna wyłącznie dla siedzenia kierowcy.

2. Pociągnij dźwignię blokującą, aby odblokować oparcie siedzenia.

3. Rozłóż oparcie siedzenia, aż zablokuje się z wyraźnym trzaskiem.

Regulacja podpory lędźwiowej

Regulacja podpory lędźwiowej


Regulacja wysokości siedzenia kierowcy

Regulacja wysokości siedzenia kierowcy


Każde pociągnięcie lub naciśnięcie dźwigni podniesie lub opuści siedzenie w niewielkim stopniu.

Regulacja kąta nachylenia oparcia

Regulacja kąta nachylenia oparcia


Składanie oparcia siedzenia do przodu - wersje 3-drzwiowe

1. Pociągnij dźwignię blokującą, aby odblokować oparcie siedzenia. Wskazówka: Nie trzymaj dźwigni blokującej podczas przesuwan ...

Siedzenia tylne

Składanie oparć siedzeń OSTRZEŻENIE Podczas składania oparć siedzeń uważaj, aby nie przytrzasnąć palców pomiędzy o ...

Categorie