Ford Fiesta: Składanie oparcia siedzenia do przodu - wersje 3-drzwiowe

Ford Fiesta –> Siedzenia –> Siedzenia regulowane ręcznie –> Składanie oparcia siedzenia do przodu - wersje 3-drzwiowe

Składanie oparcia siedzenia do przodu - wersje 3-drzwiowe


1. Pociągnij dźwignię blokującą, aby odblokować oparcie siedzenia.

Wskazówka: Nie trzymaj dźwigni blokującej podczas przesuwania siedzenia.

2. Pchnij oparcie siedzenia do przodu, aby zablokować je w położeniu złożonym.

3. Pchnij oparcie siedzenia dalej, aby przesunąć siedzenie do przodu.

Przesuwanie siedzeń do przodu lub do tyłu

OSTRZEŻENIE Po zwolnieniu dźwigni zakołysz fotelem w tył i w przód, aby upewnić się, że jest zatrzaśnięty w zaczepie. ...

Ustawianie oparcia siedzenia w pierwotnym położeniu - wersje 3- drzwiowe

OSTRZEŻENIE Nie kładź żadnych przedmiotów za oparciem siedzenia, gdyż mogłoby to uniemożliwić zadziałanie mechanizmu blokowa ...

Categorie