Ford Fiesta: Siedzenia tylne

Ford Fiesta –> Siedzenia –> Siedzenia tylne

Składanie oparć siedzeń

OSTRZEŻENIE

Podczas składania oparć siedzeń uważaj, aby nie przytrzasnąć palców pomiędzy oparciem siedzenia a ramą siedzenia.

UWAGI

Składanie oparć siedzeń


1. Naciśnij przyciski odblokowujące w dół i przytrzymaj w tym położeniu.

2. Pchnij oparcie siedzenia do przodu.

OSTRZEŻENIA

Ustawianie oparcia siedzenia w pierwotnym położeniu - wersje 3- drzwiowe

OSTRZEŻENIE Nie kładź żadnych przedmiotów za oparciem siedzenia, gdyż mogłoby to uniemożliwić zadziałanie mechanizmu blokowa ...

Siedzenia ogrzewane

UWAGA Stosowanie tej funkcji przy wyłączonym silniku spowoduje rozładowanie akumulatora. Ogrzewanie siedzeń działa tylko wtedy, gdy zapłon je ...

Categorie