Ford Fiesta: Siedzenia ogrzewane

Ford Fiesta –> Siedzenia –> Siedzenia ogrzewane

UWAGA

Stosowanie tej funkcji przy wyłączonym silniku spowoduje rozładowanie akumulatora.

Siedzenia ogrzewane


Ogrzewanie siedzeń działa tylko wtedy, gdy zapłon jest włączony.

Maksymalna temperatura osiągana jest po 5 lub 6 minutach. Jest ona regulowana termostatycznie.

Ogrzewanie siedzeń pozostanie włączone do czasu wyłączenia przełącznika ogrzewania siedzeń lub zapłonu.

Siedzenia tylne

Składanie oparć siedzeń OSTRZEŻENIE Podczas składania oparć siedzeń uważaj, aby nie przytrzasnąć palców pomiędzy o ...

Udogodnienia

Przednie osłony przeciwsłoneczne Zegar Aby wyregulować zegar, włącz zapłon i naciskaj przyciski H lub M zależnie od potrzeb. Podstawki n ...

Categorie