Ford Fiesta: Strojenie

Przycisk wyboru zakresu

Naciśnij przycisk RADIO, aby dokonać wyboru spośród dostępnych zakresów. Przełącznik zakresu może być także użyt ...

Łączenie serwisów w systemie DAB

Wskazówka: Funkcja łączenia serwisów w systemie DAB jest domyślnie wyłączona. Wskazówka: Funkcja łączenia serwisów ...

Categorie