Ford Fiesta: Przycisk wyboru zakresu

Ford Fiesta –> Działanie radioodtwarzacza –> Przycisk wyboru zakresu

Naciśnij przycisk RADIO, aby dokonać wyboru spośród dostępnych zakresów.

Przełącznik zakresu może być także użyty w celu powrotu do odbioru radiowego podczas słuchania dźwięku z innego źródła.

Można również nacisnąć przycisk ze strzałką w lewo, aby wyświetlić dostępne zakresy radiowe. Przewiń do właściwego zakresu i naciśnij OK.

Przycisk dźwięku

Umożliwia regulację ustawień dźwięku (np. tonów niskich i wysokich). 1. Wciśnij przycisk regulacji dźwięku. 2. Za pomocą ...

Strojenie

...

Categorie