Ford Fiesta: Przycisk dźwięku

Ford Fiesta –> Działanie radioodtwarzacza –> Przycisk dźwięku

Umożliwia regulację ustawień dźwięku (np.

tonów niskich i wysokich).

1. Wciśnij przycisk regulacji dźwięku.

2. Za pomocą przycisków ze strzałkami w górę i w dół wybierz właściwe ustawienie.

3. Za pomocą przycisków ze strzałkami w lewo i w prawo dokonaj potrzebnych regulacji. Na wyświetlaczu pokazywany jest aktualnie wybrany poziom.

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić nowe ustawienia.

Działanie radioodtwarzacza

Włączanie/wyłączanie Naciśnij włącznik. Urządzenie będzie działało do jednej godziny po wyłączeniu zapłonu. ...

Przycisk wyboru zakresu

Naciśnij przycisk RADIO, aby dokonać wyboru spośród dostępnych zakresów. Przełącznik zakresu może być także użyt ...

Categorie