Ford Fiesta: Wyszukiwanie stacji

Ford Fiesta –> Działanie radioodtwarzacza –> Strojenie –> Wyszukiwanie stacji

Funkcja SKAN umożliwia odsłuchanie kilku sekund z każdej znalezionej stacji.

Typ 1

1. Naciśnij przycisk MENU.

2. Wybierz TRYB PRACY RADIA, a następnie SKAN.

3. Za pomocą przycisków wyszukiwania przeszukaj wybrany zakres.

4. Naciśnij OK, aby pozostać przy odbieranej stacji.

Typ 2 i 3

1. Naciśnij przycisk funkcyjny 3.

2. Za pomocą przycisków wyszukiwania przeszukaj wybrany zakres.

3. Ponownie naciśnij przycisk funkcyjny 3 lub OK, aby pozostać przy odbieranej stacji.

Strojenie ręczne

Typ 1 1. Naciśnij przycisk MENU. 2. Wybierz TRYB PRACY RADIA, a następnie STROJENIE RĘCZNE. 3. Korzystając ze strzałek w lewo i w prawo przeszukaj ...

Przyciski zaprogramowanych stacji

Funkcja ta umożliwia zapisanie w pamięci ulubionych stacji, aby można je było nastawić wybierając tylko zakres i naciskając jeden z przycisk&o ...

Categorie