Ford Fiesta: Sterowanie systemem audio

Ford Fiesta –> Zdolność przyłączeniowa –> Korzystanie z iPoda –> Sterowanie systemem audio

Naciskaj przyciski wyszukiwania w górę lub w dół zakresu, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski wyszukiwania, aby włączyć szybkie przewijanie utworu do tyłu/do przodu.

Użyj przycisków funkcyjnych, aby włączyć funkcje odtwarzania w kolejności losowej i powtórzenia dla poszczególnych list utworów.

Naciśnij przycisk funkcyjny 3, aby przeszukać całe urządzenie lub listę utworów, jeżeli jest używana.

Naciśnij przycisk INFO lub przycisk funkcyjny 4, aby wyświetlić następujące informacje:

Działanie

Podłącz urządzenie iPod. Patrz Podłączanie urządzenia zewnętrznego (strona 210). Wybierz urządzenie iPod jako źródło ...

Wprowadzenie do nawigacji

Bezpieczeństwo na drodze OSTRZEŻENIA System ten dostarcza informacji, dzięki którym można szybko i bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Ze wzg ...

Categorie