Ford Fiesta: Korzystanie z iPoda

Ford Fiesta –> Zdolność przyłączeniowa –> Korzystanie z iPoda

Do identyfikowania typów plików audio, folderów, itp. stosowane są różne ikony.

Aktywnym źródłem dźwięku jest
urządzenie iPod

Lista utworów na urządzeniu
iPod

Wykonawca na urządzeniu iPod


Album na urządzeniu iPod


Gatunek muzyczny na
urządzeniu iPod

Utwór na urządzeniu iPod


Kategoria ogólna iPod


Plik ogólny mediów iPod


Sterowanie systemem audio

Naciskaj przyciski wyszukiwania w górę lub w dół zakresu, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu. Naciśnij i przytrzymaj ...

Działanie

Podłącz urządzenie iPod. Patrz Podłączanie urządzenia zewnętrznego (strona 210). Wybierz urządzenie iPod jako źródło ...

Categorie